Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Handboek ontwikkelingspsychopathologie

870 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Handboek ontwikkelingspsychopathologie

 • 3 Theorieën over ontwikkeling

 • 3.2 Bio ecologische systeemtheorie

 • Lineaire (rechtlijnige) causaliteit (oorzaak)
  oorzaak van het gedrag wordt gezocht in één factor (zijn meestal onjuist!)
 • Wat is het belangrijkste uitgangspunt van de theorie van Bronfenbrenner en de ontwikkelingspsychopathalogie?
  ontwikkeling van gedrag vindt altijd in meerdere contexten plaats.
 • Intrapersoonlijke kenmerken (de persoon zelf)
  Persoonlijke kenmerken, gedragskenmerken en uiterlijke kenmerken. Door beinvloeding uit de verschillende systemen kunnen de kenmerken veranderen door de jaren heen.
 • 3.3 Ontwikkelingsopgaven

 • Wetenschappers en hulpverleners die gebruikmaken van de theorie over de ontwikkelingsopgaven hanteren drie vooronderstellingen
  1) een bepaalde ontwikkelingsopgaven verschijnt in een bepaalde periode,
  2) sommige opgaven zijn cultureel beïnvloed
  3) het wel of niet adequaat volbrengen van de opgaven is van invloed op het gedrag van het kind in een latere levensperiode.
 • 3.4 Risico en beschermingsfactoren

 • de erfelijke voorbereiding van gedrag:
  door zijn genetische aanleg kan een kind binnen een risicogroep vallen ( is de belangrijkste factor)
 • Moeilijk temperament uit zich bij baby’s van enkele maanden oud op vier aspecten:
  1)Moeilijk gedrag: huilgedrag ,slechte troostbaarheid, sterke protestreactie
  2)Onvoorspelbaarheid van het gedrag : patroon van slapen, van slag zijn, waken
  3)Past zich moeilijk aan prikkels aan
  4)Speelt het kind of is het kind aanwezig dan gaat dit met veel drukte
 • Gezaghebbende of autoritiefe opvoeddingsstijl
  opvoedingsstijl van warme ouders die voldoende controle uitoefenen.
 • Superkids/veerkrachtige kinderen
  Kinderen die ondanks veel risicofactoren toch succesvol zijn worden superkids/veerkrachtige kinderen genoemd. Ze hebben vaak beschermingsfactoren in zichzelf/omgeving waardoor ze ermee om kunnen gaan.
 • 3.6 Hulpverlening

 • Wat is een onderdeel van diagnostiek bij ontwikkelingsproblemen?
  de risicofact.-beschermingsfact, risicoprocessen en beschermingsprocessen bij langs. -> zoeken naar een verklaring.
 • 4 De invloed van zwangerschap en geboorte op de ontwikkeling van het kind

 • 4.2 Ontwikkeling tijdens de zwangerschap

 • Germinale fase 1e week

  Bevruchting van de eicel in de eileider van de moeder door een zaadcel van de vader.
  De zygote – bevruchte eicel zoekt zijn weg via de eileiders naar de baarmoeder.
  Het innestelen begint na een ruime week (in de baarmoeder)
  Er vindt een celdeling plaatstijdens deze reis.
  Ontwikkeling van 1 cel naar, 2,4,8,16 cellen. -> meervoudig organisme= blastokyste.
  Vanaf de 5e celdeling – specialisatie 16 naar 32. De overige cellen kunnen zich nu nog ontwikkelen tot extra embryonaal materiaal :placenta, navelstreng, vruchtwater.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart