Samenvatting Handboek positieve psychologie theorie, onderzoek en toepassingen Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Handboek Positieve Psychologie Theorie, Onderzoek En Toepassingen

- E T Bohlmeijer, et al
ISBN-10 9461059639 ISBN-13 9789461059635
362 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Handboek positieve psychologie theorie, onderzoek en toepassingen Auteur: E T Bohlmeijer Linda Bolier Gerben Johan Westerhof Jan Auke Walburg ISBN: 9789461059635

 • 1 Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak?

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn volgens Ed Diener (1984) de drie aspecten van emotioneel welbevinden, de subjectieve ervaring van welbevinden uit de WHO criteria?
  1. De mate waarin positieve gevoelens aanwezig zijn
  2. De mate waarin negatieve gevoelens afwezig zijn
  3. De mate waarin mensen tevreden zijn over hun leven
 • Welke persoonlijkheidstrekken hangen het sterkst samen met levenstevredenheid?
  Extraversie hangt het sterkst positief samen.
  Neuroticisme hangt het sterkst negatief samen.
 • Wat zijn de 5 dimensies van sociaal welbevinden?
  1. Een positieve visie hebben op andere mensen
  2. Geloven in maatschappelijke vooruitgang
  3. De maatschappij begrijpen
  4. Erin participeren 
  5.Zich thuis voelen in de maatschappij
 • Wat is een van de meest invloedrijke theorieën uit de positieve psychologie?
  De broaden en build theory van Barbara Fredickson (2001).

  Broaden: positieve emoties zorgen voor een verruiming van het gedachte- en handelingsrepertoire van emoties en voor het opbouwen van langdurige hulpbronnen: het build effect
 • Waarop zijn individuele interventies meestal gebaseerd binnen de positieve psychologie?
  Op het versterken van competenties die die  bijdragen aan welbevinden en optimaal functioneren.
 • Noem de zes kortdurende en eenvoudige interventies die Seligman (2006) ontwikkelde:
  1. Je sterke kanten inzetten, om die meer in het dagelijks leven in te zetten
  2. Drie positieve dingen van die dag te noemen
  3. Het grafschrift
  4. Dankbaarheid uiten
  5. Actief reageren op een positief bericht 
  6. Genieten van activiteiten die normaal gehaast uitgevoerd worden
 • Wat is de kern van positieve psychologie?
  Dat het grootste potentieel voor floreren of optimaal functioneren van individuen, organisaties en de samenleving niet ligt in de analyse en het minimaliseren van deficiënties en problemen maar in het ontdekken, waarderen en ontwikkelen van mogelijkheden, sterke kanten en bronnen van zingeving.
 • Wat is het doel van de zelfdeterminatietheorie/SDT self determination theory (Ryen en Deci, 2001)? 
  De SDT beschouwt geluk als een gevolg van zelfrealisatie. Het ontwikkelen van een goed karakter en een ontwikkeling tot een goed zelf (eudemonisch) zorgt voor geluk.
 • Welke resultaten vond Keyes (2005) met zijn onderzoek aan de hand van de MIDUS studie (Midlife development in the US)?
  In dit onderzoek bleek het tweecontinuamodel te passen. Welbevinden en psychopathologie zijn twee onderscheidde maar gerelateerde factoren. Groot lijden hoeft niet per definitie het ontbreken van welbevinden te betekenen.
 • Wat zijn volgens Ryff de zes criteria voor emotioneel welbevinden? = noem de 6 criteria die essentieel zijn in het algemene streven om het eigen potentieel te realiseren?
  1. Doelgerichtheid
  2. Persoonlijke groei
  3. Autonomie
  4. Omgevingsbeheersing (omgaan met de eisen uit de omgeving)
  5. Zelfacceptatie
  6. Positieve relaties

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart