Samenvatting: Health Psychology Biopsychosocial Interactions | 9781119586937 | Timothy W Smith

Samenvatting: Health Psychology Biopsychosocial Interactions | 9781119586937 | Timothy W Smith Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Health Psychology Biopsychosocial Interactions | 9781119586937 | Timothy W. Smith

 • 1 An Overview of Psychology and Health

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Chronic disease (vertaal + omschrijf betekenis)

  • Chronische ziekte
  • Ziekte die zich vaak over lange periode uitstrekt. 
  • Ziekte is vaak al lange tijd aanwezig voordat deze zich klinisch openbaart. 
 • 1.1 What is Health?

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan gezondheid worden gedefinieerd?

  Gezondheid wordt door veel mensen gezien als afwezigheid van:
  1. Objectieve signalen dat het lichaam niet optimaal functioneert;
  2. Subjectieve symptomen van ziekte of schade aan het lichaam.

  Gezondheid en ziekte zijn geen separate concepten, ze overlappen. Er is sprake van verschillende maten van welzijn en ziekte. 

  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken’ (WHO, 1948). Deze definitie wordt ook in het tekstboek gehanteerd.
 • 1.1.1 An Illness/Wellness Continuum

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt er bedoelt met het  illness/wellness continuum van de medische socioloog Aaron Antonovsky in 1987?

  Een diagram die laat zien de verschillende gezondheid status van een mens met dood en optimale welzijn als de twee uitersten van het continuum. Ziekte en gezondheid zijn geen aparte concepten, maar deze overlappen elkaar.
  Antonovsky (1987) pleite voor een positiever focus namelijk de focus op hoe we gezond blijven.
 • De gezondheidspsychologie houdt zich bezig met verschillende relaties wat betrekking heeft op elkaar of te wel ze overlappen met elkaar en variëren. Welke zijn dat?

  enerzijds
  - psychische factoren
  - biologische factoren
  - sociale factoren

  anderzijds
  gezondheid en ziektes
 • Wat is een betere definitie van gezondheid in het licht van het illness/wellness continuum?

  In het boek wordt gesproken van gezondheid als een positieve toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn - niet uitsluitend de afwezigheid van schade of ziekte - die varieert door de tijd volgens een continuum. Aan het uiteinde van welzijn is gezondheid de dominante toestand en aan het andere uiteinde ziekte of schade.
 • 1.1.1.1 wat is gezondheid

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Er zijn verschillende gradaties van gezondheid en ziekte. Volgens de medisch-socioloog Antonovsky moeten we deze concepten als beschouwen als?

  de uiteinden van een continuüm. HIj varrieert langs de continuum. 

  meer aandacht te geven aan datgene waardoor we gezond blijven. Zie schema ziekte-gezondheidscontinuüm
 • Antonovssky zegt over gezondheid dat er verschillende gradaties zijn van gezondheid en ziekte. Waar staat het model voor?

  Meer aandacht te geven aan datgene waardoor we gezond blijven
 • Wat is de belangrijkste doodoorzaak in ontwikkelde landen? Hoe noem je dit zowel het makkelijke woord als het moeilijke?

  chronische ziekten, oftewel degeneratieve ziekten, het grootste gezondheidsprobleem en de belangrijkste doodsoorzaak
 • De belangrijkste doodsoorzaken in de kindertijd en puberteit verschillen sterk van die in de volwassenheid. Bij kinderen en pubers zijn de oorzaken vooral door?

  ongelukken en voor 15- tot 24-jarigen zijn het moord, zelfdoding, kanker en hart- en vaatziekten.
 • In de 17e , 18e en 19e eeuw stierven mensen vooral als gevolg van?

  slechte voeding en infectieziekten

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Health Psychology Biopsychosocial Interactions