Jacques Derrida - Deconstructie en hermenteutiek - Ricoeur en Derrida

3 belangrijke vragen over Jacques Derrida - Deconstructie en hermenteutiek - Ricoeur en Derrida

Waarom is disseminatie volgens Derrida structureel onvermijdelijk? (verstrooiing zin die leidt tot betekenisverlies)

 • Relatie betekenaar en betekende is arbitrair.
 • Teken kan in nieuwe context iets totaal anders betekenen.
 • Mogelijkheid tot andere betekenis is niet in hand te houden.
Rapporteer

Hoe kan volgens Derrida echte vernieuwing ontstaan?

 • Door onverwachte en ongeplande gebeurtenissen.
 • Openheid kan niet gestuurd of geanticipeerd worden.
 • Breekt juist verwachtingshorizon van procedures en anticipaties open.   
Rapporteer

Verklaar de strijd tussen de hermeneutiek en deconstructie

Hermeneutische denkers zijn gericht op dialoog, wederzijds begrip en samenhang.
Deconstructie => probeert te ontregelen. Ruimte voor radicale vernieuwing
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart