Hermeneutische wending - Verstehen

5 belangrijke vragen over Hermeneutische wending - Verstehen

Wat bedoelt Dilthey met elementaire vormen van begrijpen?

 • Elkaar kunnen begrijpen in het dagelijks leven.
 • Verstehen gericht op innerlijk én uiterlijk. 
Rapporteer

Wat vormt een combinatie in het wetenschappelijk begrijpen? (Verstehen)

 • Inductie - relatie deel en geheel (Samenhang)
 • Analogie - (inleving)
Rapporteer

Hoe wordt het inleven meer dan het herkennen van ervaringen via de analogie? (Verstehen, Dilthey)

 • Interpreet moet zijn verbeeldingskracht aan het werk zetten zodat hij zich ook kan inleven in bv religieuze ervaring van anderen.
 • Horizon lezer wordt zo flink vergroot. 
Rapporteer

Hoe houdt het kritisch onderzoeken van een te interpreteren uitdrukking (Kritiek - Hermeneutiek) ook gelijk een zelfkritiek in?

 • Eigen persoonlijke vooronderstellingen en die van eigen tijd en cultuur ter discussie stellen.
 • Je open stellen voor andere tijden en culturen.
Rapporteer

Welke taak ziet Dilthey voor de hermeutiek weggelegd in zijn eigen tijd?

Niet alleen interpreteren teksten, maar ook interpreteren geschiedschrijving en alle andere geesteswetenschappen objectieve methoden te ontwikkelen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart