Levensloop en typering

8 belangrijke vragen over Levensloop en typering

Wie wordt gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van de hermeneutiek rond 1900?

Wilhelm Dilthey
Rapporteer

Wat wordt gezien als een van de belangrijkste filosofische vragen uit de tijd van Dilthey, waar hij zelf ook veel denkwerk voor verrichtte?

De vraag naar status van nieuwe wetenschappen die in de 19e waren opgekomen, de geesteswetenschappen. Onderwerp, methode, grondslagen en mogelijkheidsvoorwaarden?
Rapporteer

Welke vragen vallen onder de uitdrukking 'Grondslagen en methodes'?

Wat is hun onderwerp, methode?
Welke kennis brengen zij voort?
Wat zijn de grondslagen en mogelijkheidsvoorwaarden?
(Vraag naar status geesteswetenschappen)
Rapporteer

Hoe wordt de hermeneutiek bij Dilthey uitgebreid?

Door de toevoeging van grondslagen en methodes
Een filosofische hermeneutiek - wetenschapsfilosofie van geesteswetenschappen.
Rapporteer

Wat bedoelt Dilthey met 'Kritiek van de historisch rede'?

 • Het onderzoek naar de wetenschappelijke status van geschiedschrijving
 • Het werk van een historicus moet aan rationele criteria voldoen (wetenschappelijk), maar historicus kan zelf nooit boven eigen tijdsgeest verheffen. 
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor het werk van Dilthey?

De spanning tussen wetenschappelijkheid en historiciteit.
Rapporteer

Diltheys filosofie wordt getypeerd als transcendentaal - historische levensfilosofie. Leg dit uit

Zoekt naar mogelijkheidsvoorwaarden die de grenzen van geschiedschrijving en van de overige cultuurwetenschappen aangeven en de geldigheid van de hier verworven kennis garanderen.
Rapporteer

Welke twee periodes kenmerken Diltheys reflecties op de grondslagen en methoden van de cultuurwetenschappen?

 • Descriptieve psychologie (Einleitung in die Geisteswissenschaften)
 • Hermeneutische wending (Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften) 
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart