Neomarxisme - Jürgen Habermas - Debat Gadamer-Habermas

3 belangrijke vragen over Neomarxisme - Jürgen Habermas - Debat Gadamer-Habermas

Wat is een overeenkomst tussen de psychoanalyticus en een ideologiecriticus?

 • Beide aanschouwen van een afstand een situatie .
 • Therapeut verklaart met hulp psychoanalytische theorie gedrag patiënt.
 • Ideologiecriticus  met een marxistische theorie maatschappelijke machtsstructuren die eerlijke communicatie verhinderen zonder dat zij die aan het gesprek van de cultuuroverdracht deelnemen dit inzien.  
Rapporteer

Wat verstaat Habermas onder een dieptehermeneutiek?

Hermeneutiek aangevuld met kritische methode om eigen blinde vlekken in kaart te brengen.
Rapporteer

Hoe zou ideologiekritiek er volgens Habermas uit moeten zien?

 • De ‘systematisch verstoorde communicatie’ in een cultuur moet onderzocht worden vanuit een perspectief van buitenaf op deze communicatie.
 • De gebruikelijke procedures en terminologie moeten kritisch worden geanalyseerd en in relatie gebracht tot de feitelijke machtsverhoudingen. Alleen zo kan men van de verhullende werking van de cultuuroverdracht bewust worden gemaakt.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart