Martin Heidegger - Sein und Zeit - OU-vragen

5 belangrijke vragen over Martin Heidegger - Sein und Zeit - OU-vragen

Wat bedoelt Heidegger met er-zijn?

 • Dasein, de zijnswijze van de mens.
 • Heidegger gebruikt de term Dasein om het te metafysische woord ‘subject’ te vermijden.
 • Het ‘Da’ of ‘er’ duidt op de positie die de mens inneemt met betrekking tot het zijn en tot de andere zijnden: de mens bepaalt mede hoe de zijnden verschijnen.

Rapporteer

Wat bedoelt Heidegger met existentie?

Existenz, vertaald met ‘existentie’, duidt op de bestaanswijze van de mens. Deze bestaanswijze ligt niet vast; de mens heeft geen vaste essentie, maar moet haar bestaan zelf vormgeven. In Heideggers eigen woorden: ‘de mens heeft zijn eigen zijn te zijn’, als een opgave.
Rapporteer

Wat bedoelt Heidegger met existentialen?

 • Een serie kenmerken van de menselijke existentie.
 • Geen vaste kenmerken maar formele structuren die als mogelijkheden moeten worden gedacht.
 • In-der-Welt-sein, Sein-bei, Seinkönnen, Befindlichkeit en Verstehen.
Rapporteer

Kan een ding als ‘tuig’ op zichzelf verschijnen, los van zijn omgeving?

 • Nee, wanneer iets als ‘tuig’, als gebruiksvoorwerp verschijnt, maakt het altijd onderdeel uit van een groter geheel, wat Heidegger Zeugganzes, ‘tuiggeheel’ noemt.
 • De pen verschijnt in het kader van een schrijfhandeling, de hamer in de context van een klus, enzovoort. Alles verschijnt altijd als onderdeel van groter geheel, in een samenhang.
Rapporteer

Kan iets in één keer volledig, in al zijn facetten verschijnen?

Nee, als iets verschijnt, doet het zich altijd voor binnen een bepaald perspectief, binnen een kader, die ook anders hadden kunnen zijn. De dingen verschijnen als mogelijkheden, waaruit gekozen wordt. Het is niet mogelijk dat alle mogelijkheden tegelijk gerealiseerd worden. Daarom gaat het verschijnen van iets, het ‘onthullen’, altijd samen met een ‘verhulling’.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart