Paul Ricoeur (Integratie) - Hermeneutiek en structuralisme

10 belangrijke vragen over Paul Ricoeur (Integratie) - Hermeneutiek en structuralisme

Hoe ziet Ricoeur hermeneutiek en structuralisme?

Verschillende perspectieven om:
 • Betekenis te duiden
 • Elkaar te vooronderstellen
 • Aanvullingen
  ==> zonder één te herleiden tot de ander.
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met een dialectiek tussen hermeneutiek en structuralisme?

Beide niveaus onderzoek moeten samengaan, elkaar versterken maar ook onderscheiden blijven.
Rapporteer

Wat is een belangrijke overeenkomst tussen hermeneutiek  en structuralisme? (Ricoeur)

De tekst wordt gezien als zelfstandige eenheid die los van auteur kan functioneren.
Rapporteer

Wat benadrukt Gadamer teveel bij zijn werkingsgeschiedenis van een tekst, volgens Ricoeur?

Teksten zouden toebehoren tot een traditie en een cultuur, terwijl teksten zich ook hiervan kunnen vervreemden.

 • Vervreemding ook binnen culturele horizon.
 • Elke nieuwe generatie moet zich belangrijke geschriften, kunstwerken en ideeën van cultuur opnieuw toe-eigenen.  
Rapporteer

Wat is het belangrijkste verschil tussen de hermeneutiek van Gadamer en van Ricoeur?

 • Gadamer-> nadruk toebehoren tot cultuur en traditie. Kritiek op zoektocht wetenschappelijke methode geesteswetenschappen, want dit vooronderstelt een objectiverende vervreemding van traditie.
 • Ricoeur -> wat als een gedeeltelijk vreemd object tegenover het subject staat, moet juist met meerdere methoden bestudeerd worden. 
Rapporteer

Wat is het verschil tussen de verwijzende en performatieve functie van taal?

 • Verwijzen naar een wereld buiten de taal: 'Dit is een beker melk.'
 • Betekenis genereren door handeling: 'Drink maar op. Ik open deze vergadering.'
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met 'het overschrijden van het gebeuren in de betekenis?

 • Een betekenis die door de taalhandeling is gerealiseerd.
 • De betekenis blijft staan nadat de spreker is  uitgesproken.
  ('Ik open de vergadering'.)  
Rapporteer

Wanneer is volgens Ricoeur sprake van een emancipatie van een tekst ten opzicht van de auteur?

 • Gesproken taal wordt schrift.
 • Tekst staat op zichzelf en kan in een andere context en vanuit nieuw perspectief andere betekenissen voortbrengen dan de auteur had bedoeld. 
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met een verwijzing van de tweede orde?

 • Taal verwijst niet alleen naar de direct waarneembare wereld, maar ook indirect naar algemene begrippen en naar mogelijke werelden.
 • Hoe iets eruit ziet, wordt aan verbeelding lezer overgelaten.
 • (Directe verwijzing naar context van spreken wordt vernietigd)
 • Tekst doet voorstel voor een wereld. 
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met de fenomenologische term 'wereld'?

De eigen samenhang van een context
De wereld van de sport
De Wereld van de opvoeding etc.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart