Paul Ricoeur (Integratie) - Hermeneutiek, ideologiekritiek en psychoanalyse

9 belangrijke vragen over Paul Ricoeur (Integratie) - Hermeneutiek, ideologiekritiek en psychoanalyse

Hoe kan Gadamer binnen de hermeneutiek ruimte voor ideologiekritiek krijgen, volgens Ricoeur?

Uitwerking 'vervreemding'
Tekst verschijnt door distantiatie als autonoom object tegenover subject.
=> opvattingen subject ter discussie
=> Kritische taalanalyse
=> Toe-eigening en onteigening gespannen relatie wederzijdse vooronderstelling.
Rapporteer

Wat was voor Ricoeur de motivatie om psychoanlyse, ideologiekritiek en hermeneutiek samen te nemen?

Hij wilde weten hoe wij onszelf kunnen begripen als ethisch handelende personen.
Zelfbegrip via omweg => hermeneutiek.
Rapporteer

Welke verandering in het mensbeeld treedt op halverwege de 19e eeuw?

 • Mens eerst gezien als rationeel. Begrip van wereld door wetenschap en techniek. Bijdrage aan vooruitgang.
 • Later ==> ontmaskering => onbewuste, achterliggende factoren
Rapporteer

Wat verstaat Ricoeur onder de 'hermeneutiek van het wantrouwen?

 • Interpretatie Marx, Nietzsche en Freud van menselijk handelen en culturele uitingen. (economie, psychische driften, wil tot macht)
 • Geen vertrouwen hoe mensen zichzelf begrijpen  en presenteren. Daarachter ware drijfveren. 
Rapporteer

Wat probeert de dialectische denkwijze van Hegel aan te tonen?

De ontwikkeling van de werkelijkheid door alle tegenstellingen heen.
Rapporteer

Wat verstaat Hegel onder de 'List van de Rede'?

 • Vervreemding wanneer we ons uitdrukken in handelingen.
 • Rationele ontwikkeling geschiedenis niet overzien, kan zelfs haaks staan op ons persoonlijk zelfverstaan en onze individuele motieven.
 • (Napoleon wilde Europa veroveren en droeg onbedoeld bij aan gelijkheidsprincipe)
Rapporteer

Wat komt Freuds psychoanalyse overeen met het Marxistische interpretaties?

Het gaat erom de ontmaskerde krachten (driftleven) te overwinnen en opnieuw controle krijgen over eigen leven.
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met de ontmaskering van zin?

Het blootleggen van onvermoede verborgen factoren die betekenis genereren.
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met de verzameling van zin?

Het samennemen van alle onderdelen van het interpretandum in één samenhangend zinvol en begrijpelijk geheel.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart