Verborgen betekenisse n - Inleiding - Ferdinand de Saussure

5 belangrijke vragen over Verborgen betekenisse n - Inleiding - Ferdinand de Saussure

De Saussure maakt  in zijn tekentheorie onderscheid tussen langue en parole Wat is het verschil?

Langue - taal als systeem van regels
Parole - het gebruik van regels taal in de praktijk.

De Saussure vooral gericht op Langue, het taalsysteem.
Rapporteer

De Saussure maakt  in zijn tekentheorie onderscheid tussen diachronie en synchronie. Wat is het verschil?

 • Diachronie --> verwijzing historische ontwikkeling taal
 • Synchronie -->  verschillende kenmerken van taal die tegelijkertijd functioneel zijn.
Rapporteer

Welke twee onderscheiden maakt De Saussure in zijn tekenleer?

1.  Langue en Parole
2. Diachronie en Synchronie
Rapporteer

Wanneer fungeert een klank als teken?

 1. Als de klank met iets anders verbonden wordt.
Rapporteer

De Saussure ziet een teken als een psychische eenheid die uit twee delen is opgebouwd. Welke?.,

 • Betekenaar (Signifiant) - geluidsbeeld
 • Betekende (Signifië)  = mentaal beeld
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart