Paul Ricoeur (Integratie) - Narrativiteit

13 belangrijke vragen over Paul Ricoeur (Integratie) - Narrativiteit

Wat is één van de moeilijkste vraagstukken voor de filosofie?

Tijd
 • Hoe kunnen we tijd begrijpen?
 • Hoe moeten we ons tot tijd verhouden?  
Rapporteer

Welke twee verhalen onderscheidt Ricoeur in navolging van Aristoteles?

Geschiedschrijving en fictie.
Rapporteer

Wat hebben geschiedschrijving en fictie met elkaar gemeen, volgens Ricoeur?

 • Ze geven een ordening van de tijd.
 • Ondoorgrondelijke tijd wordt menselijk
Rapporteer

Wat onderzocht in de geschiedfilosofische stroming van het narrativisme in de 20e eeuw?

 1. Het onderzoeken van de geschiedschrijving met literatuurwetenschappelijke middelen.
 2. Veel aandacht voor plot historisch verhaal. (minder belangrijk of het echt zo was gebeurd)
Rapporteer

Wat heeft geschiedenis gemeen met fictie?

 • Net als bij fictieve verhalen onderzoek naar opbouw plot, verhaallijnen en vertelvormen.
 • (Ook fictieve verhalen moeten zich tot de werkelijkheid richten, anders is er geen sprake meer van een echt verhaal.)  
Rapporteer

Wat beschrijft Ricoeur in Mimesis I?

De volgorde van gebeurtenissen in de werkelijkheid zelf.
=> we leven niet in chaos maar zien verbanden tussen verschillende gebeurtenissen
=> Samenhangend verhaal.
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met de 'prefiguratie van verhalen'?

De verhalen zijn altijd al in de werkelijkheid voorgevormd.
Rapporteer

Wat beschrijft Ricoeur met Mimesis II?

De constructie of configuratie van de gebeurtenissen in een verhaal.
=> herschikking van de tijd.
Rapporteer

Wat bedoelt Ricoeur met concordance discordante?

 • Samenhang niet volledig eenduidig en niet volledig sluitend is, maar open eindes en rafelranden kent.
 • Onzekere samenhang die door interne spanningen onder druk staat, maar niet helemaal onsamenhangend wordt.
Rapporteer

Verklaar Mimesis III (Ricoeur, Narrativiteit)

Refiguratie
Verhaal wordt beluisterd en gelezen en krijgt opnieuw vorm bij publiek.
Rapporteer

Hoe wordt de configuratie voortgezet in mimesis III?

 • Een verhaal wordt gelezen en beluisterd door het publiek.
 • Elke lezer heeft eigen interesses en ervaringen en een heel eigen perspectief op het werk.
 • In elke horizonversmelting tussen werk en lezer krijgt verhaal opnieuw vorm.
 • Komt opnieuw tot leven.   
Rapporteer

Wat verstaat Gadamer onder 'applicatie'?

 • Iedere lezer heeft een eigen perspectief op een verhaal.
 • Het lezen van een roman of kijken naar een film heeft een uitwerking op het publiek. 
Rapporteer

Wat verstaat Ricoeur onder 'narratieve identiteit?

 • Het vertellen van een verhaal over jezelf => schepping eenheid en samenhang in ervaring van onszelf
 • Belangrijk onderdeel van ons zelfverstaan als ethisch handelende mensen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart