Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'waard', 'activum' en 'historisch', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Luc Repriels, et al
ISBN-13 9789460205170
199 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over waard, activum, historisch

Tussen welke twee grondslagen wordt er onderscheid gemaakt in de waardering van activa?
- de historische kostenmethode
- actuele waarde op het moment van waardering. Deze voldoet echter niet de fiscus z'n eis dat deze waardering gegrond is op ondubbelzinnige grondslagen.
Rapporteer
Wat zijn de twee varianten van de historische kostenmethode en wat houden ze in?
- de verkrijgingsprijs;  wat er voor het activum (de inkoopprijs + bijkomende kosten voor het activum) reeds is betaald.
- De vervaardigingsprijs; omvat alle kosten die zijn gemaakt om het product te realiseren. Hier horen geen inefficiënties bij.
Rapporteer
Wat zijn de voor en nadelen aan de historische kosten methode?
Voordelen; het is objectief en de administratie ervan is relatief eenvoudig.
Nadelen; de prijzen stijgen, wat niet tot uitdrukking komt in de balans. Deze geeft dan een te lage waardering van de activa.
Rapporteer
Wat zijn de drie varianten op de actuele waarde?
- de vervangingswaarde; prijs die betaald moet worden om het activum te vervangen
- De bedrijfswaarde; wat het activum het bedrijf nog op kan leveren door het in te zetten
- De opbrengstwaarde: wat het activum zou opbrengen als het nu verkocht zou worden.
Rapporteer
Wat zijn nog drie andere waarde grondslagen, naast de historische kostenmethode en de actuele waarde?
- de boekwaarde; de aanschafprijs van het activum minus de gedane afschrijvingen
- De nominale waarde van een schuld; hoeveel er nog afbetaald moet worden. Als er hier rente bij is geteld, is er sprake van contante waarde.
- De liquidatiewaarde; wat het bedrijf zou opleveren zou je het nu verkopen
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart