Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Historiografie

Vak
- Historiografie
- Ignaz Matthey & Loenard H.M. Wessels
- 2018 - 2019
- Open Universiteit
- Cultuurwetenschappen
738 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Historiografie

 • Historiografie. Over aard en wezen van een historische discipline

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 17/01/2018
  Laat hier meer flashcards zien

 • De Engelse historicus Herbert Butterfield gebruikt de term meta-history, welke betekenis heeft deze term
  Historiografie is de geschiedenis van geschiedschrijving en geschiedbeoefening inclusief geschiedenis van het veranderend historisch besef
 • Geschiedschrijving vindt op een aantal niveaus plaats, welke en wat gebeurt er tijdens dit proces
  Niveau 0, overlevering bronnen
  Niveau 1 bronnen zijn a priori al selectief en fungeren als filter
  Niveau 2 de weergave van het verleden door de historicus die gebruik heeft gemaakt van de bronnen
  Niveau 3 wijze waarop de geschiedschrijver de teksten van zijn voorgangers leest en gebruikt en daar weer een filter op toepast
  Niveau 4 de perceptie en interpretatie van de lezer, ook deze past weer een filter toe
 • Wat wordt bedoeld met de Standort-positie van de geschiedschrijver
  Zijn normatieve perspectief, de intellectuele en ideeënhistorische traditie die hij vertegenwoordigt
 • Culturel en intellectuele context

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 18/01/2018
  Laat hier meer flashcards zien

 • T.o.v. het middeleeuwse theocentrische wereldbeeld waarin weergave van de geschiedenis en periodisering uitdrukking gaven aan ingrijpen van Godswege in de geschiedenis en de vanuit christendom geachte lotsbestemming van de mensen trad vanaf 14de en 15de eeuw een aantal wijzigingen op. T.a.v. de historiografie waren er drie belangrijke ontwikkelingen, welke?
  1. Secularisatie van wereldbeeld, geschiedbeschouwing en geschiedschrijving
  2. Optreden van een zeker breukbesef (medium tempus gebruikt door Petrarca)
  3. Ontstaan van elementaire bronnenkritiek
 • Kanttekeningen bij een benadering: drie uitgangspunten

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 19/01/2018
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoeld met Geschiedschrijving als vormgeving
  Op welke wijze schrijft de geschiedschrijver zijn tekst, past deze binnen de tijd waarin hij schrijft.
 • Wat wordt bedoeld met internalistische aanpak
  Specifiek het vakgebied betreffende
 • Wat wordt bedoeld met een historische cultuur
  Een wisselend geheel van beschouwingen over en verbeeldingen van het historisch proces
 • Alternatieve perspectieven

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 20/01/2018
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoeld met een normatief-theoretische aanpak van de historiografie
  Bestudering van de geschiedenis van de geschiedschrijving met als doel het opstellen van regels die goede geschiedschrijving mogelijk moet maken
 • Wat wordt bedoeld met de wetenschappelijk sociologische benadering van historiografie
  De organisatie en infrastructuur van de geschiedbeoefening en de manier waarop deze zich heeft ontwikkeld.
 • Wat wordt bedoeld met historiografie vanuit historisch-methodologisch en historisch-disciplinair perspectief.
  De verschuivingen binnen de thematiek van de geschiedschrijver, het bronnengebruik, de methodiek en het historisch apparaat (referenties en bibliografische studie) van historici in het verleden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting