Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting History Of Western Society H20 - H?

144 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - History of Western Society H20 - H?

 • 20 The Revolution in Energy and Industry

 • Wanneer begon de industriële revolutie?
  De industriële revolutie begon in Groot-Brittannië in 1780 en had grote invloed op het Europese vaste land en de Verenigde Staten. De industriële revolutie voor niet-Europese landen begon na 1860.
 • Wat was de invloed van de industriële revolutie?
  De industriële revolutie veroorzaakte een diepgaande verandering in het leven van de mens. Het veranderde werkpatronen, transformeerde de sociale klassenstructuur en de manier waarop mensen dachten over klassen en uiteindelijk veranderde het de internationale balans van politieke macht.
 • Waarom is de industriële revolutie revolutionair te noemen?
  Het luidde een periode van aanhoudende economische en demografische groei in die tot op de dag van vandaag voortduurt. Hoewel het tijd kostte, hielp de industriële revolutie de gewone mensen in het Westen uiteindelijk om een hogere levensstandaard te verwerven naarmate de wijdverbreide armoede van het pre-industriële Europa geleidelijk afnam.
 • 20.1.1 Why Britain?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 20.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het beste reden in de nog steeds voortdurende discussie om de industriële revolutie te laten beginnen in Groot-Brittannië?
  Groot-Brittannië had een unieke set aan capaciteiten en beperkingen dat mensen aanspoorde om een kapitaalintensief, machinaal productiesysteem over te nemen. Dit was eerder een inspeling op omstandigheden dan een bedachte strategie.
 • Noem drie gunstige ontwikkelingen die het ontstaan van de industriële revolutie mogelijk hebben gemaakt? -naast nieuw wereldbeeld, hogere lonen en efficiëntere landbouw/potentiële arbeiders.
  • De infrastructuur was goed ontwikkeld. Transport over zee was het goedkoopst en GB was omringd door zee. In 1770 begonnen ze met kanalenbouw.
  • Groot-Brittannië was rijk aan natuurlijke grondstoffen. Ze beschikten over een overvloed aan kool. fabrikanten hadden buitengewoon sterke prikkels - veel kool, hoge lonen arbeiders - om technologieën te ontwikkelen die gebruik maakten van de kracht van kool.
  • De harde hand van de Britse staat en haar beleid. Hoge belastingen om marine en leger te bekostigen zodat het handelsrijk beschermd kon blijven en opstanden onder fabrieksarbeiders konden worden neergeslagen.
 • 20.1.2 Technological Innovations and Early Factories

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 20.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In de 17e eeuw ontwikkelde zich een uitbestedingssysteem. Wat hield dat in en welk probleem deed zich voor?
  • Een handelaar leende ruwe materialen aan huisarbeiders. Zij verwerkten de ruwe materialen en gaven deze terug aan de handelaar.
  • Een probleem dat zich voordeed was dat het nodige werk uit verhouding was. Vijf spinners waren nodig om één wever van werk te voorzien. Druk vanuit de groeiende vraag naar producten lieten zien dat de beperkingen van dit systeem groter waren dan de voordelen.
 • India en andere landen in Azië domineerden de handel in katoen. Wat betekende dit voor de Britse handel?
  Katoen was het enige met machines makkelijk bewerkbare ruwe materiaal. De druk  vanuit internationale competitie zorgde ervoor dat Britse ondernemers nieuwe technologieën moesten ontwerpen om de arbeidskosten te verlagen.
 • Wat ontwikkelde James Hargreaves (1720-1778) in 1765?
  De Spinning Jenny, een simpele goedkope met de hand aangedreven spinmachine. Kon alleen fijne breekbare draden leveren.
 • Wat ontwikkelde Richard Arkwright (1732-1792) ?
  Het Waterframe. Een spinmachine die de capaciteit had van honderden spindels en werd aangedreven door water. Daarom vereiste deze machine een grotere en gespecialiseerdere molen ofwel een fabriek. Kon alleen grove sterke draden leveren.
 • Wat ontwikkelde Samuel Crompton (1753-1827) in 1780?
  De Mule Jenny, een hybride vorm tussen de Spinning Jenny en het Waterframe. Deze uitvinding kon zowel fijne als sterke draden in grote hoeveelheden leveren.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart