Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands recht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands recht

- C J Loonstra
ISBN-10 9001807933 ISBN-13 9789001807931
3485 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
  • Deze samenvatting
  • +380.000 andere samenvattingen
  • Een unieke studietool
  • Een oefentool voor deze samenvatting
  • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Hoofdlijnen Nederlands recht Auteur: C J Loonstra ISBN: 9789001807931

  • 1 Terreinverkenning

  • Noem de 4 functies van het recht en leg uit wat daaronder wordt verstaan.
    Normatieve functie: gedragsregels die zo belangrijk worden gevonden dat er straf op wordt gesteld wanneer deze worden overtreden. Niet alleen ethische normen maar ook rechtsnormen

    Geschil-oplossende functie: een rechtelijke organisatie die bij uitsluiting oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en welke procedure

    Additionele functie: het biedt een rechtsregel a;s partijen vergeten zijn op een bepaald punt afspraken te maken

    Instrumentale functie: de wetgever hakt op tal van onderwerpen de knoop door: zo doen wij het en niet anders
  • Geef een definitie van burgerlijk recht
    Binnen dit rechtsgebied vallen alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.
  • wat is de instumentele functie van recht?

    Op bepaalde punten is het de wetgever die bepaalde knopen doorhakt en bepaald op welke wijze dingen gebeuren.

  • In welke rechtsgebieden valt het burgerlijk recht uiteen?
    Valt uiteen naar Privaatrecht wat weer onder te verdelen is naar personen en familierecht en vermogensrecht
  • Wat is de a contrarioredenering ?

    Redenering waarbij rechter ervan uitgaat dat een regel niet van toepassing is omdat die regel uitsluitend is geschreven voor uitdrukkelijk genoemde gevallen.

  • Wat is een Interpretatie Methode?

    Hulpmiddel voor een rechter om een vraag/zin/zinsnede nader uit te leggen. Voorbeelden zijn:

    -Grammaticale IM

    -Wetshistorische IM

    -Teleologische IM

    -Anticiperende IM

    -Rechtsvergelijkende IM

    -Systematische IM

  • Wat is Dwingend recht?

    Recht waarbij de burgers niet mogen afwijken. Doen zij dit toch dan zijn gewoon de wettelijke regels van toepassing.

  • Wat is materieel recht?
    Heeft betrekking op datgene wat mag en niet mag (geboden en verbonden), welke rechten en plichten men heeft. Materieel recht is dus van inhoudelijke aard.
  • wat is een multilateraal verdrag?

    als een verdrag tussen meer dan twee staten wordt gesloten.

  • wat zijn de hulpmiddelen bij rechtspraak?

    de wethistorische interpretatiemethode, de grammarticale interpretatiemethode, de rechtsvergelijkende interpretatiemethode en de anticiperende interpretatiemethode en de rechter maakt ook gebruik van redeneerwijzen: redenering naar analogie en a-contrarioredenering.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.