Ondernemingsrecht - Rechtspersonen: de stichting en vereniging

4 belangrijke vragen over Ondernemingsrecht - Rechtspersonen: de stichting en vereniging

Wat is het hoogste orgaan bij de coöperatie?

De leden. Haar komen alle bevoegdheden toe die niet krachtens de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen (artikel 240 lid 1 BW).
Rapporteer

Wie zijn er aansprakelijk bij een coöperatie?

Als een coöperatie ontbonden wordt zijn de leden (en zij die minder dan een jaar geleden lid waren) voor gelijke delen aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. WA
Door middel van een statutaire bepaling kan hiervan worden afgeweken en dan spreek je van beperkte aansprakelijkheid (
BA)

Je kan ook nog te maken hebben met een uitgesloten aansprakelijkheid, een UA.
Deze afkortingen moeten in de naam worden opgenomen zodat je kunt zien welke aansprakelijkheid er bij de betreffende coöperatie geldt.
Rapporteer

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij (owm)?

Aldus artikel 2:53 lid 2 BW is dit een vereniging die zich ten doel stelt, met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf dat zij met het oog daarop voor haar leden uitoefent. Het geen voor de coöperatie geldtl, geldt ook voor de owm.
Rapporteer

Noem het belangrijke aandachtspunt ter zake de onderlinge waarborgmaatschappij (owm) en coöperaties?

"Grote" coöperaties en owm's zijn, evenals grote nvs en bvs verplicht een rvc in te stelllen. De wettelijke regeling lijkt in grote lijnen op die, welke op structuurvennootschappen van toepassing is.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart