Verbintenissenrecht - Verweermiddelen gedaagde

3 belangrijke vragen over Verbintenissenrecht - Verweermiddelen gedaagde

Welke verweermiddelen bezit de gedaagde bij vordering schadevergoeding onrechtmatige daad?

  1. Er is (misschien) wel voldaan aan de criteria van de onrechtmatige daad, maar ik had een rechtvaardigingsgrond, waardoor de daad toch niet onrechtmatig is (6:162 lid 2 BW).
  2. Ik heb (misschien) wel een norm geschonden, maar deze geschonden norm strekt niet tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden (6:163 BW) (relativiteitsvereiste).


Dit zijn alternatieve verweren. Het voldoen aan één ervan doet een schadeclaim afketsen.
Rapporteer

Wat zijn de vier rechtvaardigingsgronden?

overmacht
noodweer
wettelijk voorschrift
ambtelijk bevel
Rapporteer

Wat zijn de twee verweermiddelen van een gedaagde (schadeaanbrenger)?

rechtvaardigingsgrond en relativiteitsvereisde (Schutz-normtheorie)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart