Burgerlijk procesrecht - Rechtsmiddelen - Hoger Beroep

4 belangrijke vragen over Burgerlijk procesrecht - Rechtsmiddelen - Hoger Beroep

Binnen welke termijn kan een hoger beroep worden ingesteld?

Hoger beroep moet binnen drie maanden worden ingesteld nadat de rechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.
Rapporteer

In plaats van hoger beroep wordt ook wel een andere terminologie gebruikt. Welke?

In plaats van hoger beroep wordt ook gesproken over appel.

Degene die hoger beroep (appel) instelt wordt de appelant genoemd, de tegenpartij heet geïntimideerde.
Rapporteer

Wat wordt door appellant opgesteld en hoe heet het document dat wordt opgesteld door de geïntimideerde?

De appellant stelt een memorie van grieven op, waarin staat opgesomd welke bezwaren hij heeft tegen het vonnis van de kantonrechter of de rechter van de sector civiel.

De geïntimideerde reageert hierop met een memorie van antwoord.

Daarna wordt arrest gewezen, soms nadat eerst de zaak door de advocaten wordt gepleit.
Rapporteer

Wat nu als geïntimideerde ook niet helemaal eens is met het vonnis in eerste aanleg?

Dan kan geïntimideerde ook appel aantekenen. Geïntimideerde wordt dan incidenteel appellant genoemd. En de appellant incidenteel geïntimeerde.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart