Staatsrecht - Provincie - Gedeputeerde Staten

3 belangrijke vragen over Staatsrecht - Provincie - Gedeputeerde Staten

Wat voor verhouding hebben PS en GS?

Dualistische verhouding d.w.z.stelsel

De leden van GS kunnen binnen of buiten de leden van de PS worden gekozen en benoemd en zij mogen (als zij eenmaal gedeputeerde zijn) geen lid van PS (meer) zijn.

PS staat dus min of meer los van GS en hebben eigen bevoegdheden, waaronder controleren en ter verantwoording roepen van de leden van de GS. Zo mogelijk kunnen PS overgaan tot ontslag van een lid van GS, wanneer deze na een motie van wantrouwen zelf niet opstapt.
Rapporteer

Uit hoeveel leden bestaat de GS?

Minimaal drie en maximaal zeven artikel 35a Provinciewet.
Rapporteer

De commissaris van de Koning maakt deel uit van de Gedeputeerde Staten (GS). Maar er is een bijzondere regeling

De regels inzake benoeming en ontslag die voor de GS gelden, gelden niet voor de commissaris van de Koning.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart