Ondernemingsrecht - Rechtspersonen: de nv

7 belangrijke vragen over Ondernemingsrecht - Rechtspersonen: de nv

Wat is het maatschappelijk kapitaal, het geplaatst en het gestort kapitaal?

Het maatschappelijk kapitaal is het maximaal bedrag aan uit te geven aandelen. (Minimaal EUR 225.000)

Het geplaatst kapitaal zijn de uitgegeven aandelen. (minimaal 20% van het maatschappelijk kapitaal)

Het gestort kapitaal is de aandelen die zijn volgestort. (minimaal 25% van het geplaatste kapitaal edoch altijd tenminste EUR 45.000)
Rapporteer

Wat zijn de vier rechten van de aandeelhouders?

 1. Financiële rechten
 2. vergader- en stemrechten
 3. informatierechten
 4. rechten met betrekking tot de goede gang van zaken (enqueterecht instellen van jaarrekeningprocedure)
Rapporteer

Aandeelhouders hebben dus vergader- en stemrechten. Wat zijn de 7 minimum bevoegdheden van de Algemene Vergadering (AV)?

 1. benoeming, schorsing en ontslag bestuurders
 2. benoeming schorsing en ontslag van tenminste tweederde van het aantal commissarissen (als er een raad van commissarissen is ingesteld)
 3. het gevan van de opdracht aan een accountant omd e door het bestuur opgestelde jaarrekning te onderzoeken
 4. vaststelling van de door het bestuur opgestelde jaarrekening
 5. het wijzigen van de statuten, omzetten (in BV of NV) en het ontbinden van de vennootschap
 6. het verminderen van het geplaatste kapitaal (niet lager dan het wettelijk minimum)
 7. het goedkeuren van bepaalde transacties verricht binnen twee jaar na oprichting van de nv
Rapporteer

Op welke wijze kan middels de wet de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering worden beperkt?

Artikel 2:133 de oligarchische clausule.

Dit is een bepaling waarin staat dat het benoemingsrecht van de AV met betrekking tot bestuurders en commissarissen zal plaatsvinden op basis van een bindende voordracht van het bestuur van tenminste twee personen per vacature. 

Deze clausule moet in de statuten zijn opgenomen.
Rapporteer

Is er een escape voor de AV om onder de aligarchische clausule uit te komen volgens de wet?

Zekers. De AV kan het bindende karakter van de aligarchische clausule ter zake de voordracht wegnemen bij een besluit van tweederde van uitgebrachte stemmen, die tezamen meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Rapporteer

Wat moet het bestuur doen om volledige grip te hebben op de benoeming van de bestuurders?

Er moet een aligarchische clausule in de statuten staan én het bestuur moet tweederde van het stemrecht hebben en meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Rapporteer

Wat doet een Raad van Commissarissen?

Toezicht houden en adviserende bevoegdheid.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart