Ondernemingsrecht - Samenwerkingsovereenkomsten: de maatschap

6 belangrijke vragen over Ondernemingsrecht - Samenwerkingsovereenkomsten: de maatschap

De wetsartikelen over de maatschap staan in boek 7A:1655 t/m 1688 en zijn van aanvullend recht. Ken kan dus bij overeenkomst (contract) van de inhoud afwijken.

Wat is een maatschap?

Een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.

Bij een maatschap gaat het erom dat meerdere personen gezamenlijk een beroep uitoefenen.
Rapporteer

Daden die buiten het maatschapsdoel vallen noemt men ... daden?

Beschikkingsdaden
Rapporteer

Bij het betreden van de markt, door de maten, moeten zij diverse (rechts)handelingen verrichten. Dat doen zij niet in de eerste plaats voor zichzelf, maar voor de maatschap. Zij treden dus op in het maatschappelijk verkeer ten behoeve van de maatschap. Zijn zij altijd bevoegd om voor de maatschap op te treden?

Niet zonder meer. We moeten in dit verband een verschil maken tot beheersdaden en beschikkingsdaden.
Rapporteer

Wat zijn beheersdaden die een maat in een maatschap verricht?

Dat zijn beslissingen ter zake de activiteiten die normaal voor de maatschap zijn omdat zij aan het doel van de maatschap beantwoorden.
Rapporteer

Het kopen van een product buiten de beheersdaden van de maatschap, is de maat die het product heeft gekocht alleen aansprakelijk om het product te betalen?

Ja, een maat die buiten de maatschap iets koopt is hier zelf aansprakelijk voor.
Rapporteer

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de maten binnen een maatschap?

Bij beheersdaden zijn de maten voor gelijke delen aansprakelijk.
Bij beschikkingsdaden (buiten de activiteiten om van de maatschap dus) alleen de maat die deze daad heeft gepleegd, deze beslissing heeft genomen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart