Ondernemingsrecht - Wet op de ondernemingsraden

8 belangrijke vragen over Ondernemingsrecht - Wet op de ondernemingsraden

Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld?

Een ondernemingsraad (or) moet worden ingesteld in iedere onderneming waarin in de regel tenminste vijftig personen werkzaam zijn.
Rapporteer

Een ondernemingsraad moet worden ingesteld in iedere onderneming waarin tenminste vijftig personen werkzaam zijn. Maar wat nu als er minder dan 50 personen werkzaam zijn maar tenminste tien personen?

Dan zijn er andere mogelijkheden. Of er moet een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld of er dient een personeelsvergadering in stand te worden gehouden.
Rapporteer

Waar hangt het vanaf of een onderneming tussen de tien en vijftig werknemers een personeelsvertegenwoordiging of een personeelsvergadering van toepassing laat zijn?

Dit hangt af van de wil van de meerderheid van de werknemers in die onderneming. Als namelijk de meerderheid aangeeft een personeelsvertegenwoordiging te willen, zal de onderneming aan die wens gehoor moeten geven.
Rapporteer

Wat voor voor definitie geeft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan een onderneming?

Een onderneming is elk in d emaatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens een overheidsbesluit arbeid wordt verricht.

Hieruit maak je al op dat het de WOR niet uitmaakt of een onderneming gericht is op het maken van winst of de wil heeft winst te maken.

Ook non-profit organisaties moeten een or in het leven roepen, als tenminste voldaan is aan de minimum eis werknemers.
Rapporteer

Hoeveel overleg vergaderingen vinden er doorgaans plaats tussen OR en bestuur?

Zes
Rapporteer

Hoe zit het met het aantal OR-leden zijn daar regels voor?

Het aantal or-leden varieert al naargelang de grootte van de onderneming: minimaal drie, maximaal vijfentwintig leden.
Rapporteer

Wat kan de onderneming doen wanneer een OR niet instemt met een beslissing?

Als de or weigert zijn instemming te verlenen aan een voorgenomen besluit, dan kan de ondernemer zicht tot de kantonrechter wenden met het verzoek vervangende toestemming te geven het voorgenomen besluit te nemen. Voordat de stap naar de rechter wordt genomen, kan hij zich ook wenden tot de van toepassing zijnde bedrijfscommissie, met het verzoek te bemiddelen.

Als de bemiddeling mislukt, kan de onderneming alsnog naar de rechter gaan.
Rapporteer

Wat is een bedrijfscommissie die wordt ingeroepen voor bemiddeling als de or niet wil instemmen met een besluit van de onderneming?

Een bedrijfscommissie is een door de Sociaal Economische Raad (SER) ingestelde commissie, die bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Er zijn twee verschillende bedrijfscommissies, één voor de overheid en één voor het bedrijfsleven.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart