Verbintenissenrecht- de overeenkomst - En toch geen overeenkomst

3 belangrijke vragen over Verbintenissenrecht- de overeenkomst - En toch geen overeenkomst

Soms stelt een partij dat geen overeenkomst tot stand is gekomen. Waar zou deze partij zich op kunnen beroepen?

 1. wilsdefect
 2. wilsgebrek
 3. de overeenkomst is in strijd met de wet, goede zeen of openbare orde.
 4. handelingsonbekwaam.
Rapporteer

Als je kunt aantonen dat er sprake is van wilsdefect. Wat heeft dit voor gevolgen voor de overeenkomst?

De overeenkomst mist dus een wilsverklaring, dus is deze nietig en heeft nooit bestaan.
Rapporteer

Is een overeenkomst altijd nietig als deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde?

Nee deze is niet altijd nietig.

In artikel 3:40 lid 2 BW staat dat een overeenkomst die in strijd met de wet (een bepaling van dwingend recht) is gesloten, nietig is.

Echter wanneer deze wettelijke bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één van de partijen bij de overeenkomst die rechtskracht bezit tot het moment waarop die partij die wordt beschermd de vernietiging uitroept.

Voorbeeld is de winkeltijden wet. Wordt na de sluitingstijd nog iets verkocht is de verkoop alleen nietig als degene dit zich daar op beroept daar stappen toe onderneemt.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart