Burgerlijk procesrecht - Rechterlijke organisatie - De Hoge Raad

5 belangrijke vragen over Burgerlijk procesrecht - Rechterlijke organisatie - De Hoge Raad

Waar is de Hoge Raad gevestigd?

De Hoge Raad is gevestigd in Den Haag. Het is het hoogste rechtscollege.
Rapporteer

Waar zijn alle drie de gerechten gevestigd in Nederland (Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad?

Den Haag.
Rapporteer

Hoe wordt recht gesproken bij de Hoge Raad.

Bij de Hoge Raad is het uitgangspunt recht te spreken middels collegiale rechtspraak.

En wel als regel door vijf raadsheren.

Bij betrekkelijk eenvoudige zaken wordt met drie raadsheren rechtgesproken.
Rapporteer

Wanneer kan de Hoge Raad worden ingeschakeld?

De Hoge Raad oordeelt alleen dan over een geschil als partijen eerst bij de rechtbank hebben geprocedeerd en daarna vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof zijn gegaan. Pas na hoger beroep kunnen zij cassatie bij de Hoge Raad instellen.
Rapporteer

Als de Hoge Raad een zaak krijgt voorgeschoteld, waar oordeelt zij dan over?

Bij een in cassatie zaak oordeelt de Hoge Raad alleen over het recht. Het hoogste rechtscollege is geen feitenrechter. De Hoge Raad velt alleen een oordeel over het toepasselijk recht.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart