Werkgevers ten opzichte van hun werknemers - Producenten van gebrekkige producten - Andere vormen van risico aansprakelijkheid

3 belangrijke vragen over Werkgevers ten opzichte van hun werknemers - Producenten van gebrekkige producten - Andere vormen van risico aansprakelijkheid

Onder bepaalde voorwaarden is een werkgever zonder meer aansprakelijk voor de schade die één van zijn werknemers toebrengt als gevolg van een onrechtmatige daad. Welke drie voorwaarden zijn dat? 6:170 BW.

  1. onrechtmatige daad.
  2. vergrote kans (door de opdracht een vergrote kans tot het begaan van een onrechtmatige daad (schilder in huis opdracht stoot vaas om).
  3. zeggenschap (werkgever moet zeggenschap hebben gehad over de gedraging).


Dit zijn cumulatieve vereisten. Allemaal gelden.
Rapporteer

In het geval als aan alle voorwaarden is voldaan de werkgever aansprakelijk te stellen is voldaan, welke keuze kan de eiser maken als vervolgstap?

De eiser kan ofwel de werknemer aansprakelijk stellen ofwel de werknemer.

In de praktijk spreekt men doorgaans de werkgever aan.
Rapporteer

In het geval eiser in plaats van de werkgever toch de werknemer aansprakelijk stelt, hoe wordt werknemer dan in bescherming genomen door de wet?

6:170 lid 3 BW biedt werknemer de helpende hand. De werknemer kan zich namelijk voor de door hem betaalde schade op zijn werkgever verhalen, behalve als die schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van werknemer.

NB Wordt de werkgever voor de schade aangesproken dan kan deze zich weer op diens ondergeschikte verhalen, voor zover deze laatst zich opzettelijk of bewust roekeloos heeft gedragen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart