Samenvatting Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

- W Hugenholtz
ISBN-10 9035243951 ISBN-13 9789035243958
1343 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht Auteur: W Hugenholtz ISBN: 9789035243958

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Aard en functie van het burgerlijk procesrecht

 • Wat is het burgerlijk procesrecht?
  Het burgerlijk procesrecht is het geheel van rechtsregels, dat voor het burgerlijk proces geldt. Het zijn met andere woorden de spelregels van het burgerlijk geding. Kennis van die regels is voor de praktijkjurist erg belangrijk.
 • Wordt door een vonnis nieuw recht gevormd?
  Ja, al is de gelding van dit recht in beginsel beperkt tot de procespartijen.
 • Wat is het doel van het burgerlijk procesrecht?
  Het burgerlijk procesrecht heeft ten doel aan deze onzekerheid en strijd einde te maken door een vonnis van de rechter, dat partijen bindt. 

  Hoorcollege --> Tweeledig doel: het vaststellen en realiseren van de materiële rechten van de burgers jegens elkaar. 
 • Waarom maakt het burgerlijk procesrecht deel uit van het privaatrecht?
  Omdat het de regels bevat voor de gedingvoering tussen partijen voor de burgerlijke rechter ter beslechting van onder diens bevoegdheid vallende geschillen.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

 • Wie zorgt voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels?
  De gerechtsdeurwaarder (een ambtenaar), zo nodig bijgestaan door de sterke arm.
 • 1.4 Wetsontwerpen en wetten na 1838

 • Wat beoogde de wet-Hartogh?
  Vereenvoudiging van het proces.
 • 1.5 Hoofdbeginselen

 • In welke rechtsbron zijn enige grondbeginselen van rechtspraak aangegeven?
  In het EVRM.
 • Welke hoofdbeginselen zijn niet volstrekt onmisbaar? maar bevorderen wel de aard en de kwaliteit ervan.
  1. onderzoek en beslissing in twee instanties
  2. toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie
  3. verplichte procesvertegenwoordiging
 • 1.5.1 Hoor en wederhoor

 • Welk beginsel is het moeilijkst weg te  denken beginsel van ons procesrecht?
  audi et alteram partem
 • Hoe verhoudt 'hoor en wederhoor' zich tot verstek?
  De rechter mag wel een gedaagde bij verstek veroordelen, maar niet zonder dat deze in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart