Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Hoofdstuk 5

Vak
- Psychologie
- Brenda
- 2015 - 2016
- Open Universiteit
- Psychologie
0 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
LET OP!!! Er zijn slechts 0 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Hoofdstuk 5

 • Herhaling van de moeilijke vragen

 • wat beinvloed klasieke conditionering positief 4x
  1. CS en OS zijn nieuw
  2. associatie stemt overseen met verwachtingspatroon
  3. als belangrijkheid van de ongeconditioneerde stimulus toeneemt
  4. contigue stimulus = cs die steeds kort voor de os plaatsvindt. 
 • Internet validiteit is= en externe validiteit =
  Intern: als de conclusies die getrokken worden over de oorzaak -gevolgrelatie tussen de variabelen gerechtvaardigd zijn.
  Extern: de veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten de onderzoekssetting. bijv andere populatie.
 • 1.2 ontwikkelingen die de psychologie mogelijk maakte

 • wat was volgens descarte de enige plek waar lichaam en ziel elkaar raakte
  In de pijnappelklier want die is niet dubbel aangelegd.
 • Waardoor had Descarte een grote invloed op de verderre ontwikkeling van de filosofie
  Hij beschouwde de wereld en de mens als een wiskundige machine die allebei aan de natuurwetten waren onderworpen. Met dit beeld van lichaam als machine markeerde hij de weg van een religieus naar een wetenschappelijk wereldbeeld.
 • Welke 3 inzichten/theorien zijn door John Locke ontwikkeld
  1. associatie van ideeen: meerdere kleine ervaringen worden geassocieerd tot een groter idee.
  2. tabula rasa: schone lei. hiermee begint ieder mens en worden alle nieuwe ervaringen op geschreven (= ook Aristoteles)
  3. onderzoekt de werking van de menselijke geest zoals waar komen ideeen vandaan en welke zijn de limieten van de menselijke geest
 • 1.3 De beginjaren van de psychologie

 • Wat wordt beschouwd als het startpunt van de wetenschappelijke psychologie
  1874 Wilhelm Wundt schrijft eerste wetenschappelijk psychologische boek: Grundzuge der physiologische Psychologie
  1879 Wilhelm Wundt: richtte het eerste lab op voor psychologie in Leipzig
 • wat stond erin de Grudzuge der Psysiolo.....
  hierin definieerde Wundt de wetenschappelijke psychologie als een alliantie tussen de fysiologie (zintuigelijke info) en psychologie waarbij de person naar zichzelf kijkt van binnenuit. (introspectie)
 • In welke 2 delen onderscheidde hij Introspectie
  Innerlijke waarneming: nadenken over Eigen psychologische functioneren
  Experimentele selbstbeobachtung: vanuit experimenten jezelf leren kennen
 • wat zijn de oorzaken van het verdwijnen van het structuralisme
  1. method was sterile en van weinig praktisch nut
  2. method bleek onbetrouwbaar omdat men het niet eens werd over de elementaire delen van de verschillende ervaringen
  3. Vooral Titchener en Oswald Kulpe warden het niet eens, dit toonde de zwakte aan
 • wat I gestalt psychologie + oprichters van deze beweging
  De perceptive van het geheel en niet van onderdelen
  Max Wertheim, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka
LET OP!!! Er zijn slechts 0 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting