Samenvatting: Hoofdstukken Uit De Europese Codificatiegeschiedenis | 9789054547785 | J H A Lokin, et al

Samenvatting: Hoofdstukken Uit De Europese Codificatiegeschiedenis | 9789054547785 | J H A Lokin, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis | 9789054547785 | J.H.A. Lokin & W.J. Zwalve.

 • 1 Codificatie

  Dit is een preview. Er zijn 86 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke 3 voorwaarden moet een codificatie hebben?

  Een codificatie moet op schrift gesteld zijn en door een bevoegde overheid die over haar onderdanen heerst opgesteld zijn en zij moet een exclusiviteitsclausule bevatten
 • Waaruit vloeit de behoefte aan optekening van het recht voornamelijk voort?

  uit de behoefte aan rechtszekerheid.

  Men wil weten waar men aan toe is en hoopt dit te bereiken door de rechtsregel op schrift te stellen, zodat met te allen tijde kan lezen wat het recht inhoudt.
 • Omschrijving van het begrip codificatie.

  Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende.

 • Wat zijn de 3 kenmerken voor het wezenlijk achten van een codificatie?

  1. een overheid, die gezag uitoefent over haar onderdanen.
  2. op schrift gesteld recht.
  3. de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent. 
 • Aan wie werd het algehele verbod van ieder commentaar op het wetboek toegedicht?

  * Justinianus. 
  * Frederik van Pruisen verbood in 1749 elk commentaar op zijn wetboek
 • Wat is de belangrijkste functie van de wetgever?

  dat hij aan de wettekst autoriteit verleent, dat hij met zijn gezag verklaart dat déze tekst de bron is van (alle) recht en dat buiten déze tekst geen recht geldt.
 • Welke doeleinden worden nagestreeft met behulp van een codificatie?

  * rechtszekerheid
  * een economische functie
     het grensoverschrijdende handels- en betalingsverkeer vraagt om een  
     eenvormige regeling.
  * een politieke functie
     met name het burgerlijk recht is een belangrijk middel om een ontwakende
     nationale eenheid te smeden en te verstevigen; zij komt dan ook dikwijls in
     politieke bewogen tijden tot stand
 • Hoe wordt de eenheid van het recht in Engeland gewaarborgd?

  door de stare decisisregel
 • Is een lagere rechter bij ons verplicht de uitleg van de hoogste rechter te volgen?

  nee, in het interpreteren is in beginsel iedere rechter vrij en hij kan derhalve volharden in een van de uitspraken van de Hoge Raad afwijkende interpretatie. 
 • Wat is het grootste nadeel van de onbeperkte interpretatiemogelijkheden van de rechter?

  dat de rechter de wettekst kan uitleggen naar de politieke overtuiging van zijn tijd, ook al is deze nog zo kwalijk

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Hoofdstukken Uit De Europese Codificatiegeschiedenis