Samenvatting: Hoorcolleges Seo + Ep

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoorcolleges SEO + EP

 • 1 Hoorcollege 1: Huwelijksvermogensrecht (I)

 • 1.1 Juridische relatievormen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het huwelijksvermogensrecht van belang voor de schenk- en/of erfbelasting?

  Het huwelijksvermogensrecht bepaalt (mede) de omvang van de erfenis, het erfrecht bepaald dan de erfrechtelijke verkrijging en daar kun je dan de fiscale berekeningen van de schenk- en erfbelasting op loslaten.
 • 1.1.1 Ongehuwd samenwonen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Stel: je koopt als ongehuwd samenwonenden een woning, is deze woning dan deel van een gemeenschap?

  Ja, dit is het geval, alleen dit is een vermogensrechtelijke gemeenschap en niet een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap zoals de gemeenschap van goederen.
 • 1.1.2 Geregistreerd partnerschap

 • Wat zijn de vermogensrechtelijke verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?

  Die zijn er inmiddels in het geheel niet meer. Alles wat vermogensrechtelijk geldt voor het huwelijk, geldt ook voor het geregistreerd partnerschap!
 • Welke verschillen bestaan er nog tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?

  1. Het afstammingsrecht: in een geregistreerd partnerschap moet de vader het kind erkennen om vader te kunnen worden (pas dan kan het kind ook van de vader erven) (Artikel 1:199 BW)
  2. Een geregistreerd partnerschap kun je ontbinden door een verklaring bij de burgerlijke stand, mits men geen minderjarige kinderen heeft. Een echtscheiding loopt altijd via de rechter. (Artikel 1:80c BW)
  3. Scheiding van tafel en bed is niet mogelijk bij een geregistreerd partnerschap, maar wel bij een huwelijk (1:169 BW e.v.)
 • 1.2 Het huwelijksvermogensrecht in de wet

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het huwelijksvermogensrecht omvat in enge zin eigenlijk 3 titels. Welke titels zijn dit en waar gaan die over in grote lijnen?

  Titel 6: Algemene bepalingen tussen echtgenoten. Deze gelden altijd tussen echtgenoten ongeacht of er nu huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap is.
  Titel 7: De gemeenschap van goederen
  Titel 8: Huwelijkse voorwaarden
 • 1.2.1 Titel 6: Algemene bepalingen

 • Wat staat er in artikel 1:81 en 1:82 BW

  In 1:81 BW staat de zogeheten trouwgelofte. Je belooft elkaar trouw en je bent elkaar bijstand en hulp verschuldigd, ook in financieel opzicht. Ex. artikel 1:82 BW houdt dat ook in dat je de kosten moet dragen van kinderen die je hebt. 
 • Wat is geregeld over de kosten van de huishouding bij echtgenoten?

  Hoe de kosten van de huishouding worden verdeeld is geregeld in artikel 1:84 lid 1 BW. Dit werkt als volgt. 
  De kosten der huishouding, alsmede de kosten voor opvoeding en verzorging van de kinderen, komen als eerste ten laste van het gemeenschappelijk inkomen van de echtgenoten, daarna ten laste van hun eigen inkomen in evenredigheid daarvan, daarna ten laste van het gemene vermogen en ten slotte ten laste van het eigen vermogen.

  Deze bepaling is van regelend recht en hier kan dus van worden afgeweken.
 • Echtgenoten moeten voor bepaalde rechtshandelingen de toestemming hebben van de andere echtgenoot, willen zij die mogen uitvoeren. Waar staat dit en welke rechtshandelingen gaat het dan om?

  Het is te vinden in artikel 1:88 BW en het betreft de volgende rechtshandelingen:
  • Vervreemden of bezwaren van de echtelijke woning
  • Giften, anders dan de gebruikelijke, niet bovenmatige: geen toestemming voor de collectant. Maar bijvoorbeeld wel als het substantieel is. Wat dat is dat ligt aan de vermogenssituatie, dat kan al 100 euro zijn, maar ook 10.000 euro.
  • Verbinden als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
  • Koop op afbetaling
 • Wat is de sanctie wanneer een echtgenoot een verboden rechtshandeling als bedoeld in Titel 6, Boek 1 uitoefent zonder toestemming van de andere echtgenoot?

  De rechtshandeling is door die andere echtgenoot dan vernietigbaar op grond van artikel 1:89 BW
 • 1.2.2 Titel 7: De gemeenschap van goederen

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is sprake van een gemeenschap van goederen?

  Deze ontstaat van rechtswege op het moment van voltrekking van een huwelijk. (Artikel 1:94 lid 1 BW), tenzij bij huwelijkse voorwaarden is afgeweken van de wettelijke bepalingen van de gemeenschap van goederen. (1:93 BW)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart