Hormonale Systeem - Regeling van de Hormoon productie- Feedbacksysteem

7 belangrijke vragen over Hormonale Systeem - Regeling van de Hormoon productie- Feedbacksysteem

Hoe wordt een bepaalde concentratie van hormonen in bloed geregeld, gebeurt op 2 manieren?

1. Hormoonproductie van aantal hormoonklieren wordt geregeld door hypothalamus en hypofyse- heet ook feedbacksysteem (3 assen)
2. Hormoonproductie regelen de hormoonklier zelf doordat ze zelf als zintuig functioneren (buiten hersenen om), bijv, alvleesklier- insuline
Rapporteer

Leg feedback systeem (systeem van de terugkoppeling) uit

Systeem om de afgifte van hormonen naar behoefte te stimuleren of af te remmen. De afgifte van hormonen worden geregeld door de concentraties hormonen in bloed. Daalt het hormoongehalte dan wordt de hormoonklier gestimuleerd meer hormonen aan het bloed te geven. En als de concentratie stijgt wordt de hormoonklier geremd.
Rapporteer

Hoe weet het lichaam wanneer ze hormonen moeten aanmaken?

Concentratie van elk hormoon in de bloedbaan wordt bepaald door de hoeveelheid hormonen die aangemaakt wordt en de hoeveelheid die afgebroken wordt, hoofdzakelijk in de lever
Rapporteer

Als het gewenste effect is bereikt bij doelorgaan dan geeft dat signaal door naar hypothalamus, hoe dat signaal?

Negatieve feedback. Doel is bereikt en nu kan het stoppen met extra aanmaak, remmen.
Rapporteer

Noem 4 hormoonklieren die door de hypofyse worden aangezet om hormonen te produceren?

Schildklier (TSH - Thyroid Stimulating Hormone)
bijnieren (ACTH) (bijnierschors=cortisol)
Groeihormoon (GH)
eierstok (met follikel en het gele lichaam) en testis (LH en FSH)
Rapporteer

Hoe werkt het terugkoppelingssysteem van de schildklier?

Hypofyse produceert, op bevel van de hypothalamus middels neurohormoon TRH, schildklierstimulerend hormoon TSH. Komt via bloed bij schildklier en stimuleert deze om schildklierhormoon thyroxine (T4) aan te maken. Concentratie in bloed van T4 wordt hoger. Wanneer te hoog? Dan werkt dat remmend op de hypofyse en op de hypothalamus. Vervolgens stopt deze met het aanmaken van TSH. De thyroxine in het bloed neemt weer af doordat de lever dit afbreekt.
Rapporteer

Er zijn hormoonklieren die zelf als zintuig fungeren zonder tussenkomst van hypofyse en zenuwstelsel. Geef voorbeeld

Celgroepen in alvleesklier, eilandjes van Langerhans, maken het hormoon insuline.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart