Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'delicten', 'strafrecht' en 'wetgeving', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
98 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over delicten, strafrecht, wetgeving

Welke soorten kwaliteitsdelicten zijn er?
- bij expleciete kwaliteitdsdelicten  is in de delictsomschrijving duidelijk te zien wie als pleger wordt gezien.  Bestanddeel van de DO omschrijft een bepaalde hoedanigheid van de pleger.

-bij impleciete kwaliteitsdelicten is de hoedanigheid niet direct uit de delictsomschrijving te herleiden, maar moet men de wetsgeschiedenis raadplegen.

wordt het vaak aangehaald bij rechtspraak.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen omissiedelicten en commissiedelicten?

Commissie delict
De delictomschrijving bij commissiedelicten gaat uit van een strafbare handeling.


Omissie delict
De delictomschrijving bij ommissiedelicten gaat uit van een  nalaten die strafbaar is.
Commissie delicten komen van oudsher veel meer voor in het  commune strafrechtwetgeving (wetboek van strafrecht) terwijl de omissiedelicten voornamelijkin de bijzondere wetgeving (aparte wetgeving) wordt strafbaar gesteld.

Het commune strafrecht was immers meer gericht op vergelding. Strafrecht werd vroeger meer gezien als het ultimum remedium.
Rapporteer
Wie kan er verantwoordelijk worden gesteld bij een omissiedelict?
Onderscheidt naar commissie en omissiedeicten heeft dus voornamelijk wettechnische gevolgen.
Rapporteer
Wat Houdt het onderscheidt van colpeuze en doleuze delicten in?
Een DO kan subjectieve vereisten:  opzet en schuld bevatten. Expleciet of impleciet, omdat in sommige gedragingen bijvoorbeeld al opzet zit.

Doleuze delicten
Bij doleuze delicten is er een opzet vereiste aanwezig in de delictsomschrijving

Colpeuze delicten
Bij colpeuze delicten is een vorm van schuld opgenomen in de delictsomschrijving.

Bij misdrijven zijn opzet en schuld vereist.Bij overtredingen komen deze subjectieve bestanddelen meestal niet voor.
Rapporteer
Wat houdt het onderscheidt tussen aflopende en voortdurende delicten in?
Aflopende delicten
Delicten vinden meestal plaats in een overzichtelijk tijdsbestek. Zijn daarna voltooid en afgelopen (iemand van het leven beroven).

voortdurende delicten
E
r is sprake van een toestand die verboden is (beroofd houden). Men is in gebreke en men blijft in gebreke.

VOORBEELD : KINDERPORNO, OPIUM EN WITWASSEN

Voortdurende delicten bestaan daarom ook uit voortgezette delicten.
van belang: tijdstip begaan feit, terugwerkende kracht, verjaring en meervoudige vervolging en NE BIS IN IDEM.
Rapporteer
Wat houdt het soort strafbare feit: klachtdelict in?
Bij klachtdelicten kan het strafbare feit alleen vervolg worden, wanneer het slachtoffer aangifte heeft gedaan met het verzoek tot vervolging.

Klachtdelicten worden onderscheiden in absolute klachtdelicten en relatieve klachtdelicten.

ABSOLUUT
Bij absolute klachtdelict: het FEIT kan niet worden vervolgd zonder een klacht. (voorbeeld: belediging en geheimhoudingsplicht).

RELATIEF
Bij relatief klachtdelict kan een bepaalde VERDACHTE niet worden vervolgd zonder een klacht (DIEFSTAL TUSSEN ECHTGENOTEN).

Klachtdelicten roepen voornamelijk straf vervolgingsvragen op.
Rapporteer
Is terrorisme een aparte categorie?
- ja, is iets wat vooral in het heden speelt sinds 9-11

- er is sprake van een terroristische misdrijf wanneer er gehandeld is met bijzonder opzet:namelijk handelen met een terroristisch oogmerk (STRAFVERZWAREND).

Opmerking:    in hoeverre valt anti terrorisme onder strafrecht en niet onder oorogsrecht.
Rapporteer
Waarom is onderscheidt tussen commune delicten en delicten ui bijzondere strafwetgeving van belang?
Commune delicten staan gecodificeerd in het Wetboek van strafrecht, terwijl bepaalde rechtsgoederen/rechtsbelangen in bijzondere wetgeving wordt ondergebracht (onder andere  Wegenverkeerswet en Opiumwet.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart