Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'feit', 'bewezen' en 'voorwaarden', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
98 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over feit, bewezen, voorwaarden

Waarom is tijd van belang in de strafwet?

Wijziging strafbepaling door tijdsverloop
Tijd is van belang, omdat de rechter meestal uitspraak doet lang nadat een strafwaardige feit is begaan. In de tussentijd kan de strafbepaling die een gedrag strafbaar stelt al lang zijn  gewijzigd of het is juist al komen te vervallen.

welk wetgeving is dan van toepassing? De wet die gold ten tijde van begaan van het feit of de wet die gold ten tijde van berechting?

De nieuwe gunstige wet
in principe is de nieuwe wet van toepassing, indien die gunstiger is voor de verdachte. Dit heet ook wel het "lex mitior beginsel".
Rapporteer
Moet een dader aan alle 4 voorwaarden van een strafbare feit voldoen en moet het OM alle 4 voorwaarden bewezen verklaren?
cumulatieve voorwaarden
Er moet aan alle 4 voorwaarden worden voldaan voordat er gesproken kan worden van een strafbare feit.

redelijke veronderstelling
voldoet een gedraging, die bewezen is verklaard, aan de vereisten van de DO dan hoeft de OM niet altijd ook te bewijzen dat de daad wederrechtelijk is en te wijten aan schuld.
deze voorwaarden mogen verondersteld worden aanwezig te zijn (redelijke veronderstelling).   

strafuitsluitingsgronden
Uitgaan van een redelijke veronderstelling is onredelijk. Het bestaan van een strafuitsluitingsrond hoeft niet bewezen te worden. Het hoeft slechts aannemelijk te zijn voor de rechter.
Rapporteer
Waarom zijn bij bepaalde strafbepalingen "schuld' en "wederrechtelijkheid" opgenomen als bestanddeel?
Deze 2 elementen zijn soms opgenomen als bestanddeel om aan te geven dat het gaat om de strafbare variant van een strafbare feit. Indien de tll DO  bewezen wordt verklaard dat gaat men er van uit dat de gedraging wederechtelijke en of verwijtbaar was.

Uitzondering
Bij hoge uitzondering kan een beroep op uitsluitingsgronden leiden tot een OVAR.
Rapporteer
Wat wordt de uitslag van een beroep op een rechtvaardigingsgrond (wederrechtelijkheid) bij een culpoze DO?
Bij een culpoze delict is culpa expliciet onderdeel van de DO en is wederrechtelijkheid impliciet (stilzwijgend) onderdeel van de DO.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart