Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'interpretatie', 'wetgever' en 'vallen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
98 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over interpretatie, wetgever, vallen

Wat houden de verschillende interpretatiemethoden van de strafrechter in?
Definitie van interpreteren
Interpreteren betekend het uitleggen van rechtsregels, wanneer de rechtsregels onduidelijk zijn. Hierdoor creëert de rechter nieuwe rechtsregels wat ook wel rechtsvinding wordt genoemd.

De analogische interpretatie houdt in dat  er gekeken wordt naar een object die op belangrijke punten gelijk is aan het ander object waarmee het wordt vergeleken. Er worden dus verbanden gelegd.

Bij extensieve interpretatie is er wel sprake van verruiming van de gedragingen die vallen onder de DO, echter binnen de gegeven kaders.
Rapporteer
Wat voor interpretatievrijheid heeft de strafrechter?
Het is  de taak van de wetgever om de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid te bepalen. Een rechter mag daarom niet extensief interpreteren ( nieuwe gedragingen laten vallen onder een DO bestanddeel).
Rapporteer
Hoe verloop interpretatie bij ruime normen?
Interpretatie kwesties gaan opspelen wanneer de regels van strafbaarstelling te ruim uitvallen. Het gevaar hierbij is dat er onder een delictsomschrijving gedragingen gaan vallen die niet hiermee wordt bedoeld.

door grenzen te stellen aan interpretatie wordt beoogt dat interpretatie niet tot een wezensvreemde toepassing van een delict leidt.

Uitsluiting kwalificatiegronden

rechters maken tegenwoordig gebruik van kwalificatie uitsluitingsgrond. Aangegeven wordt welke gedraging niet onder de kwalificatie valt. Voorbeeld: tongzoen is geen verkrachting.

stilzwijgend bestanddeel
Ook wordt er weleens gebruik gemaakt van het inlezen van een stilzwijgend bestanddeel


Een oplossing kan zijn: vervolgingsrichtlijnen.
Rapporteer
Onder welke omstandigheden is een extensieve interpretatie aanvaardbaar?
 1. Bij technologische ontwikkelingen.
 2. bij gewijzigde maatschappelijke opvattingen en  inzichten ( let op soms is het de taak van de wetgever om dit te bekijken. Algemene rechtsvormende keuzes zijn voor de wetgever.
 3. bij technische gebreken en leemten van strafbepalingen vooral in de bijzondere wetgeving).
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart