Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'personen', 'feiten' en 'leeftijd', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
98 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over personen, feiten, leeftijd

Tot welke rechtssubjecten richt de strafwet zich?
Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.
Rapporteer
Wat houdt de normatieve uitgangspunt  van personen als rechtssubjecten in?
De normatieve veronderstelling gaat er van uit dat natuurlijke personen wilsvrijheid en verantwoordelijkheden hebben waardoor zij wel aansprakelijk kunnen worden gehouden voor hun gedrag, waardoor ze strafrechtelijk aansprakelijk kunne worden gehouden voor hun gedrag.
Rapporteer
Wanneer begint en eindigt de rechtssubjecten van natuurlijke personen?
Rechtsubjectiviteit begint bij een bepaalde leeftijd:
- vanaf een bepaalde rijpheid kan men juridisch verantwoordelijk worden geacht
- kinderen kunnen niet worden vervolgd voor strafbare feiten die zij hebben gepleegd toen ze de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt ( vervolgingsuitsluiting).
- hun ouders kunnen wel aansprakelijk worden gesteld.
- er is wel een sanctierecht voor jeugdigen die vrij mild is, en de vooral gericht is op sanctiedoeleinden zoals opvoeding en toekomst van de jeugdige.
Rapporteer
Wat zijn de voor en nadelen van het hanteren van leeftijdsondergrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid?
- nadelen door het trekken van een harde grens is er er veel minder ruimte om te kijken naar de excepties,
- voordelen: is duidelijk een omslag naar weerlegbaar vermoeden van toerekenbaarheid. De OM heeft een minder zware motiveringsplicht
Rapporteer
Is het leeftijdsgrens van 12 jarige goed gekozen?
Grens mag niet te hoog liggen, omdat er bijvoorbeeld bij kinderen van buitenlands komaf niet duidelijk vaststaat wat hun leeftijd is.

Grens mag niet  te hoog liggen want voor twaalf Minners bestaan nu speciale trajecten voor begeleiding. 

Moet de leeftijdsondergrens niet naar 14 jaar?
Hoge aantal jongeren die strafbare feiten plegen laat zien dat de leeftijdsgrens niet verhoogd moet worden.
Rapporteer
Wanneer eindigt het rechtssubjectiviteit van  een rechtspersoon?
Door overlijden, straf  is persoonsgebonden waardoor er geen sprake is van ten uitvoerlegging van straf na de dood van veroordeelde noch is er sprake van vervolgbaarheid.

uitzondering: ten uitvoerlegging van vermogenssancties.

Uitgangspunt is dat strafbaarheid afhankelijk is van het gedrag en schuld van de betreffende persoon waardoor het gebonden is met diens leven.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart