Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'terugwerkend', 'kracht' en 'aansprakelijkheid', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
98 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over terugwerkend, kracht, aansprakelijkheid

Wat is de inleiding op Youlearn?
Er is pas sprake van strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer er sprake is van een menselijke gedraging die door de wetgever strafbaar is gesteld .

Op grond van delictsomschrijvingen dient de rechter te toetsen of er sprake is van aansprakelijkheid.
Rapporteer
Wat houdt het legaliteitsbeginsel van het strafrecht in?
" geen feit is strafbaar, zonder een een daaraan voorafgegane wettelijke bepaling".

Voor strafrechtelijke aansprakelijkheid dient er sprake te zijn van een WETTELIJKE BASIS en het met terugwerkende kracht strafbaar stellen van een gedrag is niet toegestaan.

De term "wettelijk" verwijst naar:
- zowel wet in formele zin als gemeentelijke verordeningen
- wet in Nl taal met als uitzondering voor enkele Engelstalige regels uit internationaal recht.
Rapporteer
Geldt het verbod op terugwerkende kracht voor alle regels van aansprakelijkheid, strafbaarstellingen, strafbedreigingen?
Neen. Verandering in verjaringstermijnen mogen met terugwerkende kracht ingaan. Wijzigingen in verjaringen zijn direct van toepassing.

Hierbij wordt een reeds voltooide verjaring wel geëerbiedigd.

Bij rechtsmacht wordt er geaarzeld over het met terugwerkende kracht toepassen van verruiming van de mogelijkheid van strafvervolging van internationale misdrijven(decembermoorden en Rwanda).  TOEPASSING MET TWK IS BIJ RECHTSMACHT DUS WEL MOGELIJK.

Ook bij oorlogsmisdrijven worden er uitzonderingen gemaakt, omdat overwogen wordt dat   de legaliteitsbeginsel voornamelijk geldt voor gedragingen waarbij strafbaarheid niet evident is.
Rapporteer
Waarom gebied het legaliteitsbeginsel toegankelijke en scherpe normen?
Vage stafrechtelijke rechtsregels leiden tot rechtsonzekerheid en onsuccesvolle strafvervolging. Daarnaast dient recht toegankelijk te zijn en dient dus op een juiste manier te worden gepubliceerd.

Ook moet er sprake zijn van foreseeability, voorzienbaarheid. Soms is vaagheid onvermijdelijk. Een norm dient voldoende concreet te zijn.
soms betekend vaagheid of flexibel blijven.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart