Samenvatting: Huurrecht Begrepen | 9789089749550 | H N Middelhoven, et al

Samenvatting: Huurrecht Begrepen | 9789089749550 | H N Middelhoven, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Huurrecht begrepen | 9789089749550 | H.N. Middelhoven; J. Kist

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Wat is huur?

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Huur is een bijzondere overeenkomst, wat wil dit zeggen?

  Er is een aparte regeling in het BW opgenomen, namelijk in titel 4 van boek 7.
 • Drie kenmerken van art. 7:201 BW:

  1. Verschaffen van het gebruik van een bepaalde zaak of vermogensrecht (lid 2);
  2. Tegenprestatie (lid 1);
  3. Negatief geformuleerd (lid 3).
 • 1.2 Wat kun je huren? Schema overzicht huurobjecten

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe wordt het totaal van de toepasselijke wetsartikelen genoemd?

  Huurregime
 • Waarop hebben huurovereenkomsten in de praktijk het meest betrekking?

  Op roerende of onroerende zaken.
 • 1.3.2 Semidwingend recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kan een huurder doen als de huurovereenkomst een bepaling kent die in strijd is met semidwingend recht?

  De huurder kan dan een beroep doen op die bescherming door de betreffende bepaling in de huurovereenkomst te vernietigen.
 • Wat is de algemene gedachte achter het huurrecht?

  De huurder is de zwakkere partij, die bescherming van de wet nodig heeft.
 • 1.3.3 Dwingend recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat gebeurt er als partijen toch afwijken van dwingendrechtelijke wetsartikelen?

  De dergelijke bepaling heeft geen werking en is nietig.
 • 1.4 Ontstaan huurovereenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het risico van een mondelinge huurovereenkomst?

  Bij onenigheid is lastig te bewijzen wat er precies is afgesproken.
 • Wat is geen vereiste voor de totstandkoming van een huurovereenkomst?

  Dat partijen overeenstemming hebben bereikt over ALLE details.
 • 2 Algemene bepalingen van het huurrecht

 • 2.2 Verplichtingen huurder

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de verplichtingen van de huurder?

  1. Hij moet de tegenprestatie voldoen;
  2. Hij moet zich als een goed huurder gedragen;
  3. Hij moet het gehuurde uitsluitend gebruiken conform de overeengekomen bestemming.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Huurrecht Begrepen