Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting I&i2

Vak
- I&I2
- -
- 2018 - 2019
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
511 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - I&I2

 • HC-1 Inleiding blok

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 02/06/2018
  Laat hier meer flashcards zien

 • 
  Het binnendringen van een virus in de gastheercel wordt voorkómen door:
  A. Natural Killer (NK) cellen die het virus doden
  B. Antistoffen tegen virale oppervlakte eiwitten
  C. Cytotoxische T lymfocyten, gericht tegen het virus
  D. Cytotoxische T lymfocyten, gericht tegen die gastheercel
  B. Antistoffen tegen virale oppervlakte eiwitten
 • 
  Welke combinatie van verwekker van bacteriële meningitis en leeftijdsgroep ziet men over het algemeen niet?
  A. Neisseria meningitides bij neonaten
  B. Streptococcus pneumoniae bij jonge kinderen
  C. Neisseria meningitides bij jong volwassenen
  D. Streptococcus pneumoniae bij bejaarden
  A. Neisseria meningitides bij neonaten
 • 
  Welke van de onderstaande antibiotica is eerste keus voor de behandeling van kinkhoest?
  A. Amoxicilline
  B. Azitromycine
  C. Ciprofloxacin
  D. Penicilline
  B. Azitromycine
 • Beschrijf hoe u bij lichamelijk onderzoek nekstijfheid vaststelt (2 punten) en hoe u het onderscheid maakt tussen nekstijfheid door meningeale prikkeling en bij een stijve nek door een myogeen probleem (2p).
  • Kijken of proberen of de patiënt de kin op de borst kan krijgen.
  • Kernig: patient kan vanuit zittende of liggende houding knie niet geheel strekken door uitstralende pijn in been uit rug (teken van wortelprikkeling of meningeale prikkeling).
  Brudzinski: bij buigen hoofd worden de knieën opgetrokken, omdat anders pijn optreedt (teken van meningeale prikkeling).
  •Onderscheid met stijve nek: bij meningeale prikkeling alleen flexie beperkt en pijnlijk, bij stijve nek alle richtingen beperkt en pijnlijk.

 • Noem drie symptomen of verschijnselen, buiten nekstijfheid, waar u op let bij lichamelijk onderzoek, die u helpen de ernst in te schatten van de meningitis (2 goed = 1 punt, 3 goed = 2 punt)
  • Petechieën, (verlaagd) bewustzijn, convulsies, lage bloeddruk, hoge hartfrequentie

 • Noem 4 criteria van een "systemic inflammatory response syndrome" (SIRS)
  Temperatuur boven 38C of onder 36C;
  hartslag boven 90 slagen per minuut,
  ademhalingsfrequentie boven 20 per minuut,
  leucocytenaantal meer dan 12x109/L of minder dan 4x109/L.
 • HC-2 Herhaling I

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 03/06/2018
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke belangijkste effectormechanisme heeft het lichaam om lichaams vreemde antigenen te verwijderen?
  (Extracellulaire) bacteriën -> opsonisatie (immungloblunlines + complement -> fagocytose)
  (Intracellulaire) Virussen -> CD8 T cel (NK cells)
  Schimmels -> fagocyteren + intracellulair doden 
  Parasieten -> IgE immunoglobulines
 • Wat is het eerste wat een lichaamsvreemde stof tegenkomt in het lichaam?
  Fysische en chemische barrieres;
  - epitheel 
  - pH
  - antimicrobiele peptides
 • Uit welke delen bestaat ons immunologische respons?
  - fysische en chemische barrieres; remmen en binnendringen
  -  aangeboren afweer / aspecifiek; doden en tijd rekken
  -  verworven afweer / adaptieve (lymfocyten); specifiek herkennen en doden
 • Hoe herkent een fagocyt een micro-organismen?
  Op grond van hun oppervlak -> patroonherkenning -> stranger signal
  PAMP; pathogen-associated molecular pattern

  bv in micro-organisme -> LPS gram- bacteriën steekt uit de celwand
  Cells: Patern reconition receptor oa. Toll-like receptor (TLR)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart