Samenvatting: Identiteitsontwikkeling En Leerlingbegeleiding | 9789046902554 | Jos van der Wal, et al

Samenvatting: Identiteitsontwikkeling En Leerlingbegeleiding | 9789046902554 | Jos van der Wal, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding | 9789046902554 | Jos van der Wal, Jacob de Wilde ; m.m.v. Ineke de Mooij.

 • 1 Begripsbepaling en uitganspunten

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 leeftijd en gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een fase in het menselijk leven?

  Een voorspelbare overeenkomst in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
 • 1.2 Puberteit en adolescentie

  Dit is een preview. Er zijn 92 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat bedoeld Lea Dasberg met jeugdland?

  Dat is een fase die kon ontstaan onder invloed van de toegenomen rijkdom, kinderen hoeften niet zo snel volwassen te worden.
 • Wat is typeerend aan de vroege adolescentie?

  Lichamelijke rijping en daarmee verbonden spychoseksueele onwikkeling. Ook begind losmakings proces tussen de adolescent en de ouders.
 • Wat is de levensloop m.b.t de ontwikkelingspsychologie?

  De levensloop zijn verschillende fases in een vaste volgorde met een onderlinge samenhang.
 • Wat is puberteit en adolescentie?.

  Het lichaamlijk ontwikkelen tot volwassenheid, bijv. ontwikkeleing van sec. geslachtskenmerken ( krijgen van beharing en nieuwe lichaamsvormen) is puberteit.
  Adolescere betekend in het latijn "opgroeien en rijp worden"
 • Welke drie periodes heeft men in de adolescentiefase?

  1. De vroege adolescentie (lichamelijke groei en rijping en de daarmee verbonden psychoseksuele ontwikkeling staat centraal. Ook komt het losmakingsproces tussen de adolescent en zijn ouders op gang)
  2. Middenadolescentie ( typerend dat de adolescent experimenteert met de vele nieuwe keuzemogelijkheden
  3. late adolescentie (het aangaan van verplichtingen op het gebied van maatschappelijke positie en persoonlijke relaties
 • Wat is typeerend aan de midden adolescentie?

  Experimenteel gedrag.
 • Wat wordt in de ontwikkelings psygologie bedoeld met fase.

  Een fase is een tijd waarin mensen voorspelbare overeenkomsten in lichaamlijke en geestelijke ontwikkeling vertonen.
 • Wat is de term 'jeugdland'?

  Was een fase, die kon onstaan bij toegenomen rijkdom in hogere standen en ideen uit de verlichting, over de noodzaak van een langere opvoeding als voorbereiding op de volwassenheid.
 • Wat is typeerend aan de late adolescentie?

  Het aangaan van verplichtingen op het gebied van maatschappenlijke posities en persoonlijke relaties.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart