Cellulaire immuniteit - De cellulaire immuniteit doorloopt verschillende fasen: herkenning, activatie en proliferatie , en differentiatie tot effectorcellen

4 belangrijke vragen over Cellulaire immuniteit - De cellulaire immuniteit doorloopt verschillende fasen: herkenning, activatie en proliferatie , en differentiatie tot effectorcellen

Hoe verstevigen T-cellen hun binding met een antigeenpresenterend MHC?

Ze verstevigingen deze binding door de binden aan het niet-polymorfe gedeelte van een MHC molecuul. Dit geldt zowel voor CD4+ als CD8+ lymfocyten.
Rapporteer

Welke twee co-stimulatoire signalen moet een T-cel ontvangen om geactiveert te kunnen worden?

  • Signaal 1: antigeen gepresenteerd door MHC bindt aan de TCR                  ->immunologische synaps
  • Signaal 2: membraaneiwitten van omliggende T-cellen gaan interactie aan met cel door PRR te stimuleren. Auto-reactieve cellen die zijn ontsnapt aan de centrale tolerantie zijn ontsnapt, kunnen op deze manier worden opgespoord.
Rapporteer

Waarom is perifere tolerantie nodig? Er is toch al centrale tolerantie?

Perifere tolerantie is nodig omdat de centrale tolerantie enkel gericht is op de auto-reactiviteit van cellen die gericht zijn tegen antigenen die daadwerkelijk in de thymus tot expressie komen. Cellen met auto-reactiviteit tegen bijvoorbeeld levercellen zullen enkel bij de perifere tolerantie kunnen worden opgespoord.
Rapporteer

Welke eiwitten signaleren de daadwerkelijke binding van antigeen aan een TCR?

CD3-eiwitten, welke deze gebeurtenis om zetten in een signaal wat begrijpelijk is voor de T-cel zelf.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart