Auto-immuniteit - Immunologische tolerantie wordt zowel centraal als perifeer geïnduceerd

7 belangrijke vragen over Auto-immuniteit - Immunologische tolerantie wordt zowel centraal als perifeer geïnduceerd

Wat gebeurt er tijdens de centrale tolerantie met T-lymfocyten die auto-reactief bevonden worden?

Deze auto-reactieve cellen worden geapoptoseerd of veranderen in T-regs, welke later gebruikt kunnen worden om de perifere tolerantie te bewerkstelligen.
Rapporteer

Wat gebeurt er met B-lymfocyten die tijdens de centrale tolerantie als auto-reactief worden bestempeld?

Ze worden gedood dood klonale deletie of ondergaan een herschikkingsproces, waarbij de lichte keten van het Ig wordt veranderd. Hierdoor veranderd de specifiteit van de B-cel en wordt hij niet-auto-reactief gemaakt.
Rapporteer

Wat zijn de voornaamste mechanismen van perifere tolerantie?

Anergie en onderdrukking van activatie door Tregs zijn de voornaamste mechanismen van de perifere tolerantie.
Rapporteer

Welke waarneming wordt vaak gedaan bij mensen met een auto-immuunaandoening tov Tregs?

Ze zijn in mindere mate aanwezig of hebben verminderde werking; er is dus een direct verband.
Rapporteer

Wat houdt centrale tolerantie in en waar vindt dit plaats?

voorkomen dat B- en T-lymfocyten met antigeenreceptoren die auto-antigenen herkennen uitrijpen tot immuuncompetentie cellen. Het vindt plaats in het beenmerg en de thymus
Rapporteer

Wat is klonale deletie?

auto-reactieve B-lymfocyten  worden vernietigd in het stadium dat ze al wel IgM tot expressie brengen, maar nog geen IgD en T-lymfocyten worden de enkelpositieve verwijderd (CD4+ of CD8+)/
Rapporteer

Wat is klonale deviatie?

onrijpe CD4+ T-lymfocyten gaan zich ontwikkelen tot gunstige Tregs
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart