Stoornissen in de functie van het immuunsysteen kunnen secundair zijn aan andere ziekten en aandoeningen

6 belangrijke vragen over Stoornissen in de functie van het immuunsysteen kunnen secundair zijn aan andere ziekten en aandoeningen

Welk onderdeel van het immuunsysteem wordt vooral verstoord door DMI? En hoe komt deze verstoring tot stand?

Vooral het aangeboren immuunsysteem word beïnvloed. Dit is te verklaren door bijvoorbeeld de vaatproblematiek (slechte doorbloeding), neuropathie en door schade aan de huidbarrière.
Rapporteer

Waarom komen urineweginfecties veel voor bij mensen met diabetes?

Omdat er een hoog glucosegehalte aanwezig is in de urine zullen bacteriën sneller vermenigvuldigen en groeien en komt er eerder een infectie tot stand. Een andere oorzaak is de verstoorde urodynamiek, ofwel verstoorde urineafvoer door nefropathie.
Rapporteer

Welke immuniteit is vooral verstoord bij mensen met chronisch nierfalen?

Verworven cellulaire en aangeboren afweersysteem.
Rapporteer

Waardoor zijn mensen met levercerrose gevoeliger voor infecties?

De lever maakt minder complementfactoren aan en de darmepitheel wordt permeabeler. Dit betekend dat bacteriën makkelijker vanuit de darm kunnen migreren naar bijvoorbeeld lymfeklieren om hier een sepsis te veroorzaken.
Rapporteer

Wat is typisch aan de erytrocyten van patiënten die een splenectomie hebben ondergaan?

De erytrocyten bevatten een howell-jollylichaampje. Dit zijn restanten van DNA die tijdens de vorming zijn achtergelaten.
Rapporteer

Waarom is iemand zonder milt vooral gevoelig voor gekapselde micro-organismen?

Er zijn verschillende oorzaken:
  • macrofagen in de milt zijn belangrijk voor een snelle klaring van al dan niet gekapselde partikels
  • de milt is een belangrijk antilichaamproducerend orgaan, vooral tegen polysacharideantigenen (kapsels)
  • B-lymfocyten die bijdragen aan de bestrijding van gekapselde micro-organismen liggen voornamelijk in de marginale zone van de milt
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart