Samenvatting Informatiemanagement Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Informatiemanagement

- L Bollen
ISBN-10 9001814069 ISBN-13 9789001814069
2040 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Informatiemanagement Auteur: L Bollen ISBN: 9789001814069

 • 1 de veranderende rol van informatie en informatietechnologie

 • Wat gebeurt er in een organisatie als de rol van informatietechnologie verandert?

  Dan verandert ook de rol van de verantwoordelijke manager, de informatiemanager, in die organsatie.

 • Met welk doel zetten organisaties informatietechnologie in

  Dit kunnen verschillende redenen zijn en deze redenen kunnen in de loop der tijd veranderen.

 • Wat zijn redenen voor de inzet van informatietechnologie?
  Computers vervangen menskracht: sommige werkzaamheden die computers uitvoeren zouden anders niet mogelijk zijn; 
  besparing op loonkosten; 
  IT inzet werkt sneller, accurater, vaak goedkoper; 
  Effectiviteit en betrouwbaarheid maar ook de groeiende mogelijkheden van computertechnologie zijn belangrijk (bijv. medische toepassingen waarbij ontwikkelen van nieuwe behandelmethode het doel is, niet kostenbesparing)
 • Om welke redenen kan het interessant zijn voor een organisatie om IT in te zetten?
  Effectiever
  goedkoper
  accurater
  veiligheid
  wetenschap
  medisch
 • Waar wordt er vanuit gegaan bij het Nolan model
  Naarmate een organisatie meer ervaring met informatietechnologie opdoet, het belang van die technologie in die organisatie groter wordt.
 • redenen voor inzet van informatietechnologie:

  kostenbesparing, veiligheid, effectiviteit, innovatie, om procesverandering op gang te brengen, om het onderscheidend vermogen weer te geven, om samenhang te creëeren tussen  informatie en organisatie, om aan te passen aan de markt.

 • Wat is het Nolan model
  Het is een model dat Richard Nolan heeft ontwikkeld waarin de verschillende fasen in de ontwikkeling van de rol van IT binnen organisaties worden weergegeven in drie opeenvolgende tijdperken (elk weer met drie fasen)
 • In welk opzicht heeft de rol van IT zich verder ontwikkeld?

  Door de groei van computertechnologie & door de veranderende manier waarop organisaties met IT om gaan
 • Nolan model, bestaat uit drie tijdperken en 2 discontinuïteiten
  - dataverwerkingstijdperk
  (Technologische discontinuïteit)
  - informatiserings tijdperk
  (Organisatorische discontinuïteit)
  - netwerk tijdperk
 • Hoe heet de overgang naar een nieuw tijdperk in het Nolan-model?

  Discontinuiteit
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag