Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'categorie', 'acties' en 'ontwikkelingen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over categorie, acties, ontwikkelingen

Hoe is de planning/uitvoering van categoriemanagement?
 1. Afbakening, scope. Welke producten vallen binnen de scope van een bepaalde categorie?
 2. Uit welke segmenten (producten/diensten) bestaat de categorie.
 3. Wat is het inkoopvolume per segment.
 4. Wat is het aandeel van je organisatie per segment in de markt en tel het totaal op. (Ben je in de positie om de markt te beïnvloeden).
 5. Welke organisaties gaan in deze categorie afnemen, hoe groot is hun inkoopvolume per segment.
 6. Inkoop strategische positionering (Kraljic matrix)
 7. Welle stakeholders zijn belangrijk
 8. Maatschappelijke en politieke context.
 9. Belangrijkste ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de categorie.
Rapporteer
Wat is de rol van de categorie manager
De categoriemanager is integraal verantwoordelijk voor de resultaten in zijn categorie.
Hiervoor is mandaat nodig, de organisatie brede werking overstijgt zijn eigen mandaat.
Rapporteer
Wat zijn de twee hoofdtaken van de categoriemanager?
 1. Categorieplan opstellen. (afstemmen ander afdelingen, vormen categorie team, vaststellen plan, borgen doelstellingen en besturing, meerjarige horizon.
 2. Realisatie van het categorieplan sturen. (regisseren uitvoering plan, monitoren, bijsturen, rapporteren, ontwikkelen en borgen van categorie expertise)
Rapporteer
Welke disciplines zijn er vertegenwoordigd in het categorie team?
Inkoop
Contractmanagement
Leveranciersmanagement
materiedeskundige
Belangrijkste opdrachtgever
financiën
Jurist
Rapporteer
Op basis waarvan zijn de doelstellingen en strategie vastgelegd in een categorieplan?
Spendrapportage en ontwikkelingen aan de vraagzijde.
Karakter en ontwikkelingen leveranciersmarkt
Ervaringen huidige ondernemers/contracten
Overall inkoopdoelstellingen (Besparing, proces efficiency)
Organisatie doelstellingen tbv categorie
risico analyse
Rapporteer
Wat zijn de onderwerpen in een inkoopjaarplan?
 1. Terugblik vorige jaar/ Plannen waargemaakt?
 2. doelen en uitdagingen voor komend jaar
 3. status en acties voor(verder) professionaliseren inkoopafdeling (personeel//inkoopproces, systemen)
 4. status/acties irt stakeholders van inkoop. (wie zijn de belangrijkste klanten voor welke pakketten, interne klanttevredenheid).
Rapporteer
Voorbeelden status en acties tbv inkoopcategorie en inkooppakketten van het inkoopjaarplan?
Cijfermatig inzicht:
- beknopte spendrapportage
- top x grootste leveranciers
- trends en verwachtingen

Geplande aanbestedingen

Verhogen inkoopresultaat:
- tegengaan Maverick Buying
- Versnippering tegengaan
- Kostenreductie

Terugdringen administratieve werklast:
- meer efficiëntie bij bestellen
- minder mismatch facturen
- aantallen facturen verlagen
Rapporteer
Wat is een aanbestedings kalender
Meerjarenkalender met de geplande aanbestedingen.
(Europese bestedingen, procedures voor speciale en specifieke diensten, nationale aanbestedingen).
Rapporteer
Wat zijn bronnen voor de aanbestedingskalender?
Contractregister
Rechtmatigheidsonderzoek
Spendanalyse
Interne klanten (concept/goedgekuerde begrotingen/projecten die gaan komen)
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart