Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'contract', 'project' en 'og', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over contract, project, og

Wat zijn de 5 onderscheidende kenmerken van de verschillende contractvormen in de bouw en infrastructuur?
 1. De verantwoordelijkheidsverdeling
 2. De wijze van specificeren
 3. De mate van invloed op de uitvoering en de flexibiliteit om met wijzigingen om te gaan.
 4. Het moment van marktbenadering en het overdrachtsmoment
 5. Het moment dat zekerheid bestaat over de prijs (en haalbaarheid van het project)
Rapporteer
Welke geïntegreerde contractvormen zijn er?
Design en construct (meest toegepast)
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan.
Engineering en construct 
De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detailengineering
Rapporteer
Wanneer wordt de geïntegreerde contractvorm engineering en construct gebruikt?
Voor aanlegprojecten en variabel onderhoudsprojecten die geen of slechts een klein ontwerpcomponent kennen.
Het lijkt op D&C, maar het ontwerp beperkt zich tot de engineering.
Komt vaak voor bij onderhoud bruggen en sluizen, opnieuw asfalteren van de bestaande rijbaan of aanlegprojecten waar een groot deel van het design al is uitgevoerd.
Rapporteer
Het kiezen van een bepaald contract heeft consequenties voor de organisatie en werkwijze van de OG.
Als er voor een geïntegreerd contract gekozen wordt ipv een traditioneel bestek heeft dat gevolgen op 4 gebieden.
Organisatie OG: 
-Uitbesteden wat OG eerst zelf deed
-capaciteit en kennis in  de huidige situatie verdwijnt of wordt anders ingericht
Voorbereiding:
-Werkwijze project- voorbereiding verandert
-In een eerdere fase naar de markt
-functioneler specificeren
Besluitvorming:
-besluitvorming bestuurders op een ander moment
-nieuwe risico's en zorgen
Realisatie:
-Rolverdeling tussen de partijen verandert
-contractbeheersing wordt belangrijker dan wel onontbeerlijk
Rapporteer
Wat is het uitgangspunt bij de risico allocatie van een DBFM contract?
De risico's en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen.
Rapporteer
Welke onderwerpen die specifiek zijn voor aanschaf van de nieuwe software moeten in de overeenkomst worden opgenomen?
Hierbij worden afspraken gemaakt over:
• De te gebruiken hulpmiddelen, methoden en technieken.
• De projectorganisatie.
• Verantwoording voor informatie, gegevens, middelen en mensen, die bij het project betrokken zijn.
• De gang van zaken rondom audits (projectdoorlichting) en reviews (rapportbeoordelingen).
• Intellectueel eigendom en vrijwaring.
• Escrow agreement.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart