Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'grensoverschrijdend', 'waard' en 'belang', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over grensoverschrijdend, waard, belang

Bij het bepalen van de opdracht en je deze als 1 opdracht aanbesteedt moet je kijken op er sprake is van homogeniteit. Hoe bepaal je de homogeniteit?
 1. Op de site van Pianoo is in de inkooppakketindelingen per pakket de mate van homogeniteit aangegeven.
 2. Stel jezelf de vraag of de inkoopuitgaven een gelijke functie hebben, of een gelijk doel dienen. Zijn de leveringen of diensten inhoudelijk soortgelijk, is er sprake van een functioneel of technisch samenhangende opdracht?
 3. Kunnen de opdrachten door dezelfde leverancier worden geleverd?
 4. Is er weinig product differentiatie, zijn er weinig verschillen tussen dat wat de leveranciers aanbieden?
 5. Is er sprake van een repeterende opdracht?
 6. Hebben de opdrachten betrekking op dezelfde CPV-code?
Rapporteer
Wat is het clusteren van opdrachten en welk voordeel kan je ermee bereiken?
Clusteren is het samenvoegen van opdrachten om deze gezamenlijk in de markt te zetten.
Bijvoorbeeld voor betere voorwaarden, uitvoeren van minder aanbestedingen.
Rapporteer
Waarom is er een wet (artikel 1.5 AW 2012) die onnodig samenvoegen verbiedt?
De AD voegt opdrachten niet onnodig samen.  Er wordt eerst gekeken naar:
- de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht  voor voldoende bedrijven uit het MKB
_ Bij samenvoeging dient dit gemotiveerd te worden in de aanbestedingsstukken.
- Splitsingsgebod; de AD deelt een opdracht op in meerdere percelen.  (Gelijke kansen MKB)
Rapporteer
Wat zijn verschillende manieren om te clusteren?
 • Gelijksoortige opdrachten binnen 1 AD
 • Gelijksoortige opdrachten door verschillende (aanbestedende)diensten
 • Ongelijksoortige opdrachten volgtijdelijk
 • Ongelijksoortige opdrachten tegelijkertijd
Rapporteer
Waar moet je aan denken bij een overheidsopdracht voor sociale en specifieke diensten bij grensoverschrijdend belang?
Bij grensoverschrijdend belang ook onder de drempel (€ 750.000) passende mate van openbaarheid betrachten.
Rapporteer
Hoe bepaal je bij aanbesteden of het om een werk, levering of dienst gaat?
Het hoofdvoorwerp van de opdracht bepaalt of het gaat om werk dan wel een levering of dienst.
Rapporteer
Hoe bepaal je of een opdracht een levering of dienst is als beide in de opdracht zitten?
De financiële waarde van de individuele delen bepaalt of er sprake is van een aanbesteding van een levering dan wel een dienst.
Rapporteer
Hoe ver reikt de stelplicht (onderbouwingsplicht) voor de partij die zich beroept op een duidelijk grensoverschrijdend belang?
De partij moet het bestaan van een duidelijk grensoverschrijdend belang onderbouwen met de referentie aan de economische waarde van de opdracht (geplande ovk) in relatie tot andere specifieke kenmerken zoals de plaats van uitvoering. Het is niet nodig om aan te tonen dat buitenlandse partijen daadwerkelijk interesse hebben getoond in het uitvoeren van de opdracht.
Rapporteer
Wat zijn de uitgangspunten die gelden bij het vaststellen of er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang?
 • De factoren zoals economische waarde, plaats van uitvoering en technische kenmerken van de opdracht zijn niet cumulatief
 • Er hoeft geen daadwerkelijke interesse door marktdeelnemers te zijn getoond voordat er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang
 • De stelplicht reikt niet zo ver dat een partij die wijst op de plaats van uitvoering en de economische waarde van de opdracht, daarbij ook nog zou moeten uiteenzetten waarom ondernemingen uit andere lidstaten daadwerkelijk geïnteresseerd zullen zijn in de opdracht.
Rapporteer
Wat houdt de percelen regeling in en wat zijn redenen om hiervoor te kiezen?
Als het nodig is om 1 specifieke partij te contracteren voor een bepaald deel van een opdracht kan dat met de percelenregeling.
Artikel 2.18 en 2.19 en 3.15
Redenen:
Al het gaat om sociale ondernemingen en kleine bedrijven die zo gecontracteerd kunnen worden zonder een intensief inschrijftraject.
Het perceel of de percelen moeten gelijktijdig in de markt gezet worden.
Rapporteer
Waarom is de raming van de opdrachtwaarde belangrijk?
 • Beoordelen van de offertes
 • Akkoord voor het budget Zodat het tijdig en daadwerkelijk beschikbaar is
 • De financiële waarde is bepalend voor de procedurekeuze
 • Inkoopbehoefte van de hele organisatie meenemen.
 • Bij een Raamovereenkomst de verwachte inkoopwaarde van 4  jaar meenemen, belangrijk voor leveranciers om wel of niet in te schrijven.
 • Artikel 2.13 en 2.14 t/m 2.21 AW
Rapporteer
Wat is belangrijk voor de kwaliteit bij een raming van de opdracht?
Marktonderzoek uitvoeren en de bevindingen in dossier zetten.
Laten zien hoe de raming tot stand  is gekomen
Is er een materiedeskundige betrokken geweest bij de raming?
Zijn alle kosten meegenomen: Onderhoudskosten, migratiekosten, implementatiekosten, ontvangen gelden derden.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart