Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'inkoop', 'doelstellingen' en 'inkoopbeleid', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over inkoop, doelstellingen, inkoopbeleid

Wat is het verschil tussen inkoopbeleid en inkoopstrategie?
Inkoopbeleid is  uitgelijnd naar het algemene beleid van de organisatie . (Aspecten als duurzaamheid, betrouwbare partner voor de burgers, bevorderen innovatie, versterken positie MKB). Het inkoopbeleid bevat doelstellingen die algemeen toepasbaar zijn.

  Aanbestedingsstrategie is uitgelijnd met inhoudelijke doelstellingen die specifiek gelden voor de inkoop van een levering, dienst en/of werk.
Rapporteer
Wat is het proces om een inkoopbeleid op te stellen  dat daadwerkelijk het organisatiebeleid ondersteunt?
 1. Doelstellingen van de organisatie inventariseren. (Deskresearch)
 2. Vaststellen welke bijdrage inkoop kan leveren aan het realiseren van deze doelstellingen. (Discussie met de stakeholders)
 3. Bepalen welke uitgangspunten hierbij gehanteerd worden.(Discussie met stakeholders)
Rapporteer
Welke onderwerpen komen aan bod in een inkoopbeleid?
 • Doelstellingen
 • Integriteit
 • Duurzaamheid
 • Innovatie
 • Wet en regelgeving/Juridisch
 • Economisch
 • Organisatorisch

Rapporteer
Wat is de multidimensionale omgeving van de overheids inkoop.
Externe context:
Buitenwereld: Openbare verantwoordingsplicht, het werk ligt onder een vergrootglas.
Leveranciersmarkt: Bepalend voor het maximaal haalbare inkoopresultaat. Hoe haal je het maximale eruit?
Wet en regelgeving: AW geeft dwingend kader, maar ook grijs gebied. Welke risico-inschatting is passend?

Interne context:
Organisatie en Bestuur: Wie zijn de stakeholders, wat verwachten zij van de inkopers en vice versa. Hoe krijg je ze mee?
Beleid: Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van de organisatie en hoe vertaal je die naar inkoop?
Rapporteer
Noem interne stakeholders (bijv.  van een gemeente)
Gebruiker
Procuratiehouder/budgethouder
Opdrachtgever/klant
Financiën
Juridische zaken
College B&W
Gemeenteraad
Klachten loket
Contracteigenaar
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart