Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'leveranciers', 'inkooppakket' en 'gegevens', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over leveranciers, inkooppakket, gegevens

Wat is het doel van een spendanalyse
 • Inzicht in de samenstelling van het inkoopvolume van een organisatie. (Uitgaven)
 • Informatie over wie wat inkoopt, voor hoeveel geld, bij welke leveranciers
 • De informatie is nodig om inkoopwerkzaamheden te bepalen en prioriteren. (waar zijn ovk nodig, welke verbeterpunten zijn er)
 • Rapportages maken de dingen inzichtelijk voor budgethouders/interne klanten
 • Uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek.
 • verkrijgen van input om te besparen
 • Genereren van management informatie (aandeel MKB, lokale leveranciers)
 • Bepalen contract compliance (Is er maverick buying)
 • input voor raming/budgettering/begroting
Rapporteer
Wat zijn de 7 stappen van een spendanalyse
 1. Maak een download van het crediteuren administratie van ten minste 1 boekjaar.
 2. Zet alles in een spreadsheet
 3. Verwijder gegevens die er niet toe doen. Gebruik in ieder geval: Leverancier, bedrag per factuur, kostenplaats en kostensoort.
 4. Haal gegevens eruit die geen inkoop bevatten (belasting, subsidies, giften)
 5. Ontdubbel de leveranciers namen.
 6. Wijs facturen toe aan een inkooppakket door het toevoegen van een pakketnaam. (Vaak ob v kostensoort)
 7. Sorteer de gegevens op kostenplaats enkijk of er fouten opvallen. (Iets toegewezen aan een verkeerde afdeling
Rapporteer
Wat is het belang van een goede inkooppakket indeling?
Voor een spend is een inkooppakket indeling nodig, alle inkoopuitgaven worden toebedeeld naar inkooppakketten
Een inkooppakketindeling bestaat uit categorieën en subcategorieën; dit zijn de inkooppakketten.
Een inkooppakket bevat producten, diensten en/of werken die als geheel in de markt gezet kunnen worden om concurrerende aanbiedingen te ontvangen
Voor ieder pakket is een eigenaar; een functionaris niet werkzaam bij inkoop die de voornaamste afnemer is of eindverantwoordelijk voor de kwaliteit
Beperk het aantal categorieën
Gebruik benamingen die gangbaar zijn
Op de site van Pianoo staat een lijst met inkooppakketten
Rapporteer
Wat is het resultaat van de spendanalyse
 • Inzicht in de inkoop omzet
 • Aantal facturen per inkooppakket
 • Aantal facturen per leverancier
 • Aantal leveranciers per inkooppakket
 • Aantal afdelingen waaraan de leverancier levert, per leverancier
 • Inkoopomzet per inkooppakket
 • Inkoopomzet per afdeling
 • ABC analyse
Rapporteer
Hoe kan je contract compliance monitoren?
Door de spendanalyse te koppelen aan een contractdatabase.
Het maakt Maverick Buying inzichtelijk
De gegevens kan je gebruiken voor het beheren van de contracten. Supplier compliance
Rapporteer
Wat zijn redenen voor kostenreductie en hoe identificeer je deze?
Taakstellingen
Borgen van de doelstelling Value fot taxpayers money
Kostenreductie heb je zelf in de hand
Kostenreducties kan een eenvoudige manier zijn om budgetruimte te creëren, dan het vragen om budgetverhoging
Rapporteer
Wat zijn de invloedfactoren van de creeping costs?
Complexiteit
Neemt toe door de jaren heen
Verworvenheden
Arbeidsvoorwaarden worden zelden verslechterd
Inflatie
Natuurlijke kostenstijging met de inflatie. (Alleen acceptabel als de omzet met  dezelfde inflatie mee stijgt)
Tradities en traagheid
Uitgaven dalen zelden, het budget wordt bijna altijd volledig gebruikt
Rapporteer
Wat zijn de nadelen van kostenreductie?
Dat ze niet goed worden toegepast. Bijvoorbeeld bij de "kaasschaaf methode"of door de gehele org. Een uniformbesparingsdoel op te leggen.
Bij een uniform kostenbesparingsdoel:
Afdelingen die reeds kosten bespaard worden extra gestraft.
Er ontstaan "fantasie budgetten" met buffers erin verwerkt
Vaak sneuvelen de "zachte kosten "die nodig zijn om de doelstellingen op de lange termijn te realiseren;
-  Opleidingskosten
- Marktonderzoek
- Extra capaciteit
Rapporteer
Wat zijn mogelijkheden om te besparen?
Bundelen van het inkoopvolume en onderbrengen in Raamovereenkomsten
Verbeteren aan de hand van de kwaliteit van de specificatie
A.d.h. Van analyses en tools een besparingsgerichte aanbestedingsstrategie uitwerken
Beter gebruik maken van reeds afgesloten raamovereenkomsten
(vaak weten gebruikers net dat er een ROV is)
Standaardiseren van in te kopen artikelen
Wegsnijden van overspecificatie
Functioneel specificeren
Procesoptimalisatie samen met de leveranciers
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart