Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'publiek', 'sector' en 'kader', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
167 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over publiek, sector, kader

WELKE FACTOREN SPELEN IN DE PUBLIEKE SECTOR EEN ROL DIE IN DE PRIVATE SECTOR ER NIET OF MINDER TOE DOEN?
PUBLIEKE  VERANWOORDINGSPLICHT
Inkoper is gebonden aan wet en regelgeving. (Leggen een dwingend kader op)
Inkoper ligt onder een vergrootglas
Bevordert risicomijdend gedrag
   
Doelstellingen zijn veelal maatschappelijk en niet zozeer financieel
- Duurzaamheidseisen
- Bevorderen werkgelegenheid
- Innovatie stimuleren

Uitdaging voor overheidsinkopers om zich in de Publieke context niet onnodig te laten beperken in het streven naar optimaal inkoopresultaat.
Rapporteer
Wat zijn de 4 kernthema's van de Nevi gedragscode
Wet en Regelgeving
In welk land ook, wet en regelgeving wordt in acht genomen.
Persoonlijke Belangen
Zakelijke en persoonlijke belangen worden gescheiden gehouden. Inkoopbeslissingen worden onafhankelijk en objectief genomen.
Gedrag naar concurrenten
Eerlijke concurrentie wordt gerespecteerd.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Dwangarbeid en discriminatie worden verworpen, goede behandeling van medewerkers geborgd.
Rapporteer
Welke doelen houdt de inkoper in het oog bij het verstrekken van opdrachten en aanbestedingen In het kader van integriteit.
 1. Doelmatige besteding van publieke gelden.
 2. Non discriminatie; bedrijven gelijke kansen bieden en gelijke behandeling geven.
 3. Integriteitsbewaking: Zowel binnen als buiten de org. dient in zakenrelaties de integriteit gehandhaafd te worden.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart