Samenvatting: Inleiding In De Filosofie - Deel 2 | 9789491465574 | J F Vanheste

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding in de filosofie - Deel 2 | 9789491465574 | dr. J.F. Vanheste

 • 15 Descartes: de weg naar de methode

 • Wat is het belangrijkste werk van René Descartes? 

  Discours de la méthode (Vertoog over de methode of Inleiding in de methode), een soort intellectuele autobiografie, waarin Descartes zelf vertelt welke denkweg hij heeft afgelegd. 
 • 15.1 Inleiding tot leven en werken van Descartes

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 15.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zag Descartes als zijn goddelijke roeping?

  Om de natuurwetenschap op een geheel nieuwe leest te schoeien, tot ontwikkeling te brengen en filosofische te funderen. 
 • Wat is het eerste kenmerk van het Discours? 

  Het werk mikt op een breder publiek dan alleen op geleerden en vakgenoten. Het is geschreven in het Frans (niet in het Latijn), het gaat om een vertoog, niet om een traktaat of verhandeling, volgens Descartes kunnen ook niet gestudeerden zijn uiteenzettingen begrijpen. 
 • Wat is het tweede kenmerk? 

  Achter alle eenvoud van presentatie gaat toch een enorme pretentie schuil. 
  Dat blijkt uit de oorspronkelijk titel die Descartes in gedachten had en uit de claim van Descartes dat de methode zich tot alle soorten van onderwerpen uitstrekt. 
 • Wat is het derde kenmerk? 

  Het werk is geschreven in de ik-vorm. Deze vorm verleent een spannend, dubbel karakter. Ogenschijnlijk bescheiden, maar toch zelfbewust. 
 • Wat beschrijft Descartes in deel I? 

  Verslag van het genoten onderwijs. Onvrede met het genoten onderwijs, uitzondering: wiskunde.
 • Wat beschrijft Descartes in deel IV?

  Een beschrijving van de methodische twijfel, die tenslotte uitmondt in een onwrikbare en fundamentele zekerheid: 'Ik denk, dus ik ben'. Descartes kwam tot de slotsom dat hij een denkende substantie was. Dualisme van ziel en lichaam. Godsbewijs
 • Wat beschrijft Descartes in deel V? 

  Het mechanicisme dat regelrecht voortvloeit uit zijn dualisme van ziel en lichaam. Zijn opvatting van het onderscheid tussen mens en dier. 
 • Wat beschrijft Descartes in deel VI?

  Verwachting omtrent toekomstig nut van zijn wetenschap. 
 • 15.2 Het gezond verstand en de methode

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 15.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke twee aspecten zijn kenmerkend voor de wetenschapsopvatting van Descartes? 

  1. Hij is van mening dat de wetenschappen veel nuttiger kunnen zijn dan ze in zijn tijd in feite waren. Descartes is er van overtuigd dat de wetenschap op den duur het leven in tal van opzichten kan vergemakkelijken en veraangenamen.
  2. Descartes ziet in de ontwikkeling van de moraal het uiteindelijk hoogtepunt en de finale bekroning van zijn universele wetenschap.  

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Inleiding In De Filosofie - Deel 2